Spolupracujeme 27. 04. 2017 PDF Tisk

10. ročník Kongres jogy v Piešťanoch

20.5.2017 sa uskutoční 10. ročník kongresu jogy a powerjogy v Piešťanoch.

10. ročník Kongres jogy v Piešťanoch

Ak chceme viesť šťastný a zdravý život, mali by sme byť v harmónii, so svojim telom. My sami tak môžeme prispieť k zdraviu fyzickému aj emocionálnemu. K pozitívnemu vývoju tela a mysle a neposlednom rade aj kráse. Telo je aj obrazom našej mysle, telo a myseľ sú navzájom prepojené. Kαλοκαγαθία alebo kalos kai agathos vyjadruje ideál harmonického súladu a vyváženosti telesnej a duševnej krásy, dobroty, cnosti a statočnosti. Existencia duše človeka, jej vlastnosti a vzťah k telu nebola ľahostajná žiadnej filozofii. Hľadanie harmónie tela a duše má svoje miesto aj 21. storočí tohto tisícročia. A hľadáme prostriedky ako to dosiahnuť, a tými prostriedkami je nielen joga, ale aj iné aktivity každodenného života, ktoré nás dovedú bližšie k zdravému telu, k sebaakceptácii.

20.5.2017 sa uskutoční 10. ročník kongresu jogy a powerjogy v Piešťanoch. Hovorí sa, že na začiatku všetkého je myšlienka. Myšlienky, ktoré spúšťajú tvorivý proces, ten sa pokúšame formovať do činu, reality. Odkedy som sa začala venovať cvičeniu , som túžila organizovať akcie pre ľudí, či už to bolo v aerobiku a neskôr s jogou. Energia ľudí na spoločných akciách ma vždy fascinovala. Ak len s časti dokážem ovplyvniť pozitívne životy iných ľudí, prostredníctvom napríklad aj takýchto akcii, kde sa ľudia stretnú, v spoločnosti šťastných , veselých a inšpirujúcich ľudí, tak viem, že toto je správna cesta v mojom živote.

A tak sa začala cesta, ktorá ma spojila s mojim kamarátom, priateľom, mentorom Vaškom Krejčíkom. Sú stretnutia s ľuďmi, ktorí sa mihnú našim životom. Objavia sa a odídu, zanechajú stopu a niekedy ani nie:). Sú ľudia, ktorí nám prídu na určité obdobie do života, odovzdáme si skúsenosti, životné lekcie. A potom ide každý svojou cestou. A sú ľudia, ktorí vstúpia do nášho života a zostanú v ňom. Ten vzťah je na celý život, vďaka rovnováhe, vzájomného sa učenia. Navzájom sa posúvame sme sebe učiteľmi a zdrojom inšpirácie. A ja ďakujem za to, že dokážeme spolu byť už niekoľko rokov s rešpektom, pochopením, láskou a vzájomnou slobodou. Každoročne sme organizovali Kongres jogy v máji, a v priebehu rokov 2009 -2016 sme vyškolili mnoho skvelých lektorov jogy na Slovensku.

Myslím, že nebolo vždy všetko perfektné, ale žiadna cesta nie je 100%, vďaka chybám, zlyhaniam a sa učíme nové veci a učíme sa zdokonaľovať.

Z kongresu jogy v Piešťanoch májová tradícia započatá v roku 2007, čo nebol ani zámer, ale proste to tak všetko vyplynulo. Radosť a spokojnosť vystrieda vyčerpanosť, ktorá vyplýva z celej organizácie kongresu, keď vidím spokojných a usmiatych ľudí, úžasné stretnutia priateľov a všade je cítiť príjemnú energiu. A keďže zmeny prichádzajú často človeku do života nečakane, aj my sme sa dozvedeli , že penzión Bodona v roku 2017 končí svoje pôsobenie ako penzión. Nastal čas otvoriť ďalšie dvere...

A tak som rozmýšľala kde bude a či bude ďalší ročník kongresu jogy. Vzhľadom ku kapacite priestorov v penzióne boli kongresy na Bodone viac menej takou malou komornejšou maximálne pre 50 ľudí. Kongres bol okamžite vypredaný.

Často sa chodievame pozrieť na basketbal na Piešťanské čajky, pre tento klub v Piešťanoch vďaka skvelým ľudom vznikla krásna nová hala. Vždy som tam výbornú energiu. A tak vzniklo rozhodnutie urobiť kongres tu v týchto krásnych športových priestoroch. Kapacita haly pojme omnoho viac účastníkov a verím , že to bude opäť úžasná energia - spojenie všetkých elementov.

Ročník 2017 bude v zamení starých stretnutí čakajú nás lekcie s lektormi ako Vašek Krejčík, Jakub Šamberger, Adrika Seidler, Michaela Hluchová, Filip Klieštík, Petra Záveská Duspivová, Markéta Faustová. Záverečná lekcia bude vedená mnou s Vaškom Krejčím za sprievodu live spevu slovenskej speváckej divy Svetlany Rymarenko. Verím, že ročník 2017 bude pre náš všetkých krásnym zážitkom.