Storno podmínky

  1. Možnost vrácení celé uhrazené částky trvá do 30. dne před zahájením  akce, kongresu, kurzu, workshopu, semináře, soustředění – dále jen kurz).
  2. Od 30. do 7. dne před zahájením kurzu je možné podat žádost o vrácení 50% z uhrazené částky kurzu.
  3. Možnost vrácení kurzovného zaniká s datem 7. dne před termínem konání kurzu.

Pro stornování přihlášky kurzu je nutné zaslat vyplněný storno formulář.
Žádost je vždy akceptována s datem přijetí, a to pouze na základě zaslaného podrobně vyplněného storno formuláře.
Na základě emailem zaslaného vyjádření k Vaší žádosti o stornování přihlášky z vybraného kurzu Vám bude do 14 pracovních dní od tohoto dne kurzovné vráceno.

Na stornování kurzu nebude brán zřetel, pokud ke stornu dojte telefonem, nebo e-mailem bez řádného vyplnění storno formuláře.

Storno poplatek činí 250 Kč. Power Yoga Akademie s.r.o, provozovatel Energy Studia si vyhrazuje nárok na vyúčtování tohoto poplatku za vyřízení každého storna bez ohledu na důvod stornování přihlášky. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné.

V případě zrušení kurzu ze strany organizátora nebo pořadatele bude nabídnuta možnost převedení kurzovného na jiný vybraný kurz nebo bude kurzovné vráceno v plné výši.

 

Power Yoga Akademie s.r.o.

31.8.2013