O józe 01. 06. 2017 PDF Tisk

Yogas citta –vrtti-nirodhah

Slovo jóga pochází ze sanskrtského slovního základu jug a je překládáno jako „jho“. V západní civilizaci je pojímán člověk odděleně od své duše. Cílem jógy je nastolení jednoty těla i duše. Lidský rozum má dvojnou povahu. Umí rozlišovat mezi tím a oním. Jóga je umění jednoty protikladů. 

Yogas citta –vrtti-nirodhah

Cvičíte-li pravidelně jógu, postupně zmizí protiklady z mysli a začnete prociťovat protiklady jako přátele. V indickém způsobu vnímání jednoty je nezávislé na čase. Čas je iluze, minulost a budoucnost jsou, stejně jako všechny věci, pomíjivé. Záleží na okamžiku tady a teď a jeho vědomí. V základní knize o józe, nazvané JÓGASÚTRA, jejichž autor se mudrc Pataňdžali se vysvětluje hned první verši nutnost vnímání Tady a Teď!

„ Nyní …. To je kázeň jógy. „Atha … yoga – anushasanam“. „ Nyní …. To je kázeň jógy

Tato slova vyjadřují důležitost aktuálního vnímání okamžiku a rozhodnutí se. Jen v tuto chvíli můžete dýchát. Jen tato chvíle je to, co mohu. Není čas na přemýšlení, není čas na vzpomínání, ale je čas pro konání, protože jen zavázání si tkaničky a zpětné uvědomění si toho, je už minulostí. Cestou jógy a i jejím cílem je prožívání aktuálního okamžiku.

2. verš Jógasútry: „Yogas citta –vrtti-nirodhah“, vyjadřuje podstatu mentální práce v józe. Zastavení změn v mysli všemi možnými prostředky, protože jen tehdy může člověk začít vnitřní pocit klidu, ticha a míru. Pro zastavení změn v mysli jóga používá nejrůznější techniky od pozic, před dechová cvičení, práci se smysly, koncetnraci, meditací, až k mentálním tréninkům pomocí zákazů a doporučení (jama, nijama). Vše od těla, přes smysly, nebo emoce patří do jednoty, kterou jóga hledá. Abychom procítili její sílu, je nutné vnější podněty utišit, stejně jako i vnitřní stavy a procítit vnitřní stav klidu (lásky), který je každému vlastní.

Mnoho názvů jógy by mohlo naznačovat, že existuje nepřeberné množství jóg. Jóga je však jen jedna. Liší se pouze přístupy k dosažení cíle. Jóga usiluje o zharmonizování těla a mysli. Záleží, na jakém výchozím bodě se člověk nachází. Někdo potřebuje být zprvu uspokojen skrze tělo a tak se mu věnuje. Bude mu vychovat, když v pozicích jógy pocítí sílu a „trénink“, eventuálně, když se i zpotí. Pro takto smýšlející lidi je vhodná například powerjóga. Powerjóga je dynamický způsob opakování pozic v rytmu dechu s cílem uvolnit, protáhnout a posílit tělo a redukovat napětí a stres. Do dynamických stylů jógy můžeme zahrnout i ashtanga jógu, vinyasa jógu, bikram jógu, nebo yogu for athletes. Nezaměňujte však slovo dynamický a rychlý. Jóga v žádném provedení není o rychlosti. Je o dynamice dechu a ne o rychlosti střídání pozic. Pro někoho není tělo moc důležité (ikdyž je to dar, o který se máme starat) a tak se věnuje spíše mentální činnosti, než „okopávání“ těla. Hathajóga, restorativní jóga, wellness jóga patří k zástupcům v oblatsi klidného přístupu k provádění ásan. Je vhodné nalézt míru a sjednotit jak tělo, tak duši i mysl do jednoho celku a k tomu vedou všechny jógy.

Naučit se přístupu k sobě samému a k okolí učí jakákoliv jóga.

 

Objednat předplatné