Jógová terapie 25. 09. 2017 PDF Tisk

Vliv mozku na cvičení jógy

Existuje nějaký jednoduchý návod na zapojení bandh při cvičení jógy? Existuje univerzální postup na správné cvičení? Může být jógová terapie návodem, jednoduchostí a přirozenou odpověďí?

Vliv mozku na cvičení jógy

Pokud jste instruktorem těmto technikám vyučováni a vedeni, dochází ke správnému cvičení jógy, nebo naopak znejistění v mysli při provádění technik a ásan. Ruku na srdce. Opravdu umíme zapojovat spodní zámek, uddíjanu bandhu? Nevedou tyto instrukce k frustraci cvičícího a pochybám, co vlastně má udělat a jak má aktivovat pánevní dno a břicho?

Jógu praktikuji 16 let. Za celou dobu praxe jsem poznal mnoho učitelů, kteří mě inspirovali. Velice často jsem se zamýšlel, jak správně cvičit jógu a co je správný (zdravý) pohyb. Tápal jsem i s nejlepšími učiteli při pokynu „múlla bandha“. Řešil jsem ve své mysli, jak vhodně aktivovat tělesné zámky, nebo jestli je aktivuji správně. Byl jsem zmatený, když tělesný zámek byl pro 15. minutě lekce zrušen a já už o něm nevěděl. Každý jógový styl mluví svou řečí a tak postupná zmatenost v postupech, pojmech a způsobech praxe nastávala. Konzultace s lékaři fyzioterapie, s jogíny i mými klienty mě přiváděly k poznatkům, že i přes navádění klientů do aktivace pánevního dna a břicha, nebyli schopni cvičit jógu s aktivním pánevním dnem celou šedesáti, nebo devadesáti minutovou lekcí jógy. Klienti mi často kladli otázku ohledně udržení aktivního pánevního dna během celé lekce, nebo je zajímalo, co všechno mají stáhnout pro tuto aktivaci. Stahování hýždí a břišních svalů, především přímého břišního svalu, mělo být aktivací těchto zámků a tedy realizací instrukcí cvičitele jógy.

Tělesné zámky jsou stahy svalů uvnitř těla, které mají při pránájámě zabezpečit správné proudění energie. Z fyzického hlediska zabezpečují správné držení těla a vhodný jógový pohyb při krijích, nebo během zaujímání ásany. Při pravidelné jógové praxi jsem byl schopný v začátku vědomě aktivovat pánevní dno. Vědomě nekřečovitě aktivovat příčný břišní sval, který je základní součástí hlubokého stabilizačního systému. Tato vědomost mi postupující praxí vydržela 10, 20 možná i 30 minut, ale při delší praxi mě to stálo velké úsilí, abych takto aktivoval základní energetické zámky a zajistil tak tělu ochranu. 

Jsem zvídavý člověk a nenechám se jen tak uchlácholit „moudrostmi”. Stálým studiem, hledáním informací a praxí jsem se ocitnul na lekcích jógové terapie. Lekce hovořily zcela jednoduchým jazykem. Kam se mám opřít, kam směřovat oči a jazyk, jak pracovat s natažením těla a jak dýchat. Byly to zcela reálné informace, které se mi líbily, a tak začalo mé studium jógové terapie a současně i filosofie. Nejdříve to byly prapodivné informace, které šly s těží pochopit. Jednoduchým zkoušením těchto pokynů však začalo tělo zcela jinak reagovat a cvičit. Vše se uvolnilo. Neměl jsem paniku z toho, že nemám aktivní pánevní dno, ale oporou o chodidla, nebo oporné místa jsem cítil, že síla uvnitř těla funguje. Zkoušel jsem, zkoušel a zkoušel. Tak, jak říká Pataňdžali, pravidelně a kontinuálně jsem opakoval dané pokyny a postupně se obnovoval pohybové návyky, které jsem měl. Celá jógová praxe se velice ulehčila a tělo zažívalo neuvěřitelný stav. Lehkosti, volnosti a svobody při jakékoliv ásaně. Ne, že bych předtím neznal tyto stavy. Ale má mysl byla často znechucena nutností soustředit se na pánevní dno, abych ho nepovolil. Možná až panicky jsem se soustředil na vnímání jemnosti svalů pánevního dna a svalů břicha. Se současnou zkušeností si myslím, že vyžadovaná aktivace bandh byla jen pokusem a těžce realizovatelným záměrem. 

Dítě, které se naučilo chodit, se nezvedá nezpevněně. Neotočilo se na bříško jako housenka, ale jako pevný válec ve středu těla a k tomu byly napojeny končetiny. Leželo někde dlouho a díky receptorům rozesetým po celém těle vzniknul impulz například pro otočení, nebo udělání prvního kroku. Učili mě rodiče dělat kroky? Neučili. Kde se tedy vzala ta dovednost chodit? Co třeba program v mozku, který tam vždy byl a díky stimulům, které do mozku vstupovaly, se pohyb uskutečnil?  Člověk stojící v ásaně, když někam zatlačí, někde se dobře opře, nebo se podívá (dříští), vydává tolik informací z prstů, chodidel, rukou, kloubů, kůže, smyslových orgánů pro mozek, který na tomto základě reaguje. Nasypete informace mozku, on je zpracuje. Jsou-li kvalitní, jógový pohyb probíhá bez velkého úsilí. Jsou „hala-bala”, je velká námaha uskutečnit jógový pohyb, ásany bez ztráty energie. A tak instrukce v jógové terapii, které jsou založeny na hluboké moudrosti, která nám byla dána do vínku, pomáhají pro praxi jógy.

Již 7 let praktikuji powerjógu a hathajógu s principy vývojové kineziologie, vnímání záměru pozice, představ techniky, nebo ásany a vše se tak příjemně zjednodušilo. Mysl se uvolnila pod tíhou úkolů, které měla například s pánevním dnem. Pokud dobře opřu svá chodidla, udržím tělo v osách (páteř, prsty, oporné body) a vědomě dýchám, bandhy (ohraničení tělesných dutin) automaticky vznikají bez velkého úsilí. Stačí být jen vědomý a využívat moudrosti, kterou máme v mozku. Mozek je náš řídící orgán a tak když chceme něco dobře dělat, musíme ho stimulovat k aktivitě. Má schopnost plasticity. Funkce tvoří orgán a tak dle činnosti, kterou vykonáváme, tvoříme zákoutí mozku. Jak stimulujete mozek, tak ho transformujete. V mozku jsou pohybové vzorce, díky kterým jsme se naučili chodit. Využijme tedy tyto hluboké pravdy, převeďme je do jógového cvičení a jóga se promění v jednoduchost a naprostou uvolněnost. Tělo bude díky nově vytvořeným pohybovým stereotypům regenerováno a mysl při praxi jógy nebude zatěžována často nepochopitelnými instrukcemi. 

Učí-li nás jóga přirozenosti, tak využití stimulů jdoucích z našeho těla do mozku je naprostou přirozeností a jednoduchostí, jak cvičit jógu. Užívejme si toho.

 

Objednat předplatné