Čakry a energie 20. 04. 2017 PDF Tisk

Od meditace ke čtení energií s Ma Prem Sugandho

Učila se u Osha v indické Puně. Byla u zrodu techniky, která je známá jako čtení energie (energy reading) a dále ji v rámci Energetického poradenství podle Osha rozvíjí dodnes. Pomáhá lidem z celého světa nahlédnout do tajů jejich duše a najít k ní klíč. Svět čaker, energií a barev se stal její životní cestou…

Od meditace ke čtení energií s Ma Prem Sugandho

Ma Prem Sugandho, původem německá učitelka a terapeutka, která však nyní žije v Izraeli, mi vyprávěla o tom, že čtení energie bude možná brzy tak běžné jako meditace...

Jak je princip čtení energie starý a jakou má historii?

Čtení energetických center – čaker je pravděpodobně velmi staré. Lidé se vždy snažili porozumět tajemstvím života a vnitřního světa. Jóga je v tomto podobná. Díky ní se snažíme porozumět svému tělu a toto poznání používáme k vnitřnímu rozvoji. 

Princip čtení tak, jak ho používám já, je zhruba 25 let starý a byl vyvinut v Indii pod vedením OSHA (indický mystik, který žil mezi lety 1931 a 1990). Ve svém ášramu vytvořil něco, co pojmenoval „Multiversity (Multiverzita)“, proti slovu University (Univerzita), upozorňujíc na skutečnost, že každý člověk je jedinečný, a měl by proto získat specifický způsob učení. „Multiverzita“ existuje dodnes, ačkoli se velmi změnila a rozvinula. V rámci Multiverzity fungovala tzv. OSHOVA škola mysticismu (Osho School of Mysticism), na které vznikl proud učení nazvaný čtení energie.

V tu dobu bylo pro nás čtení energie denním chlebem. Nejenže jsme četli energii svých klientů, ale tuto techniku jsme se učili používat k vlastnímu duchovnímu rozvoji na všech úrovních (práce, meditace, vydělávání peněz, vztahy mezi muži a ženami, vztah k moci, systémy víry…) tím, že jsme se četli navzájem. Ve chvíli, kdy při běžné denní práci vyvstaly na povrch nějaké problémy, cítili jsme potřebu toto učení používat. OSHO byl zvyklý se všemi jednat velmi přímě. Klientům podával metody, které mohli vyzkoušet, byl zvědav na jejich zpětnou vazbu a nabízel jim nové pohledy na jejich vnitřní svět. Technika čtení energie, kterou používám, je založená na jeho učení a jeho duchovní práci. Jsem mu neskonale vděčná.

Kudy vedla vaše osobní cesta ke čtení energie?

Vše začalo v roce 1993, kdy jsem v Německu potkala své učitele. Jmenovali se Wadud a Waduda, později však svá jména změnili na Leela a Prasad. Otevřeli mi dveře do světa čaker a já se rozhodla zúčastnit se jejich výcviku právě v OSHO Multiverzitě. Byl to jeden z nejvíc vzrušujících výcviků, které jsem zažila. Doslova mi otevřel oči. Uvnitř sebe sama jsem objevila nový vesmír. Učila jsem se čtení energie v průběhu čtyř týdnů a ihned jsem ho začala praktikovat. Od tohoto okamžiku jsem se účastnila, a později asistovala, řady seminářů zaměřených na čakry. Tímto jsem trávila 6 až 9 měsíců ročně. Čím víc jsem se naučila, tím víc jsem byla žíznivá po nových informacích. Našla jsem svou cestu a jdu po ní od té doby stále.

Jak takový trénink čtení energie vypadá?

Výcvik čtení energie, který jsem vytvořila za několik let, se skládá ze tří modulů. Každý z nich trvá jeden týden. První modul se zabývá anatomií z hlediska čakrového systému. Ze třetiny se skládá z teorie a ze dvou třetin z praxe. Během sedmi dnů projdeme všechny čakry. Každý účastník si nejprve vše vyzkouší a až pak následují informace. Tím je učení velmi živé a transformativní. Modul 2 vás naučí techniku čtení energie skrze srdeční čakru a třetí oko. Po tomto modulu nastává čas několika měsíců, kdy musí účastníci čtení energie praktikovat a zkoušet. Probíhá několik setkání pod mým vedením, kdy odpovídám na jejich otázky a pokračuji v učení dalších technik, jako je například čtení minulých životů, čtení energií v páru a další.

Modul 3 pokračuje ještě o krok dál. Umožní účastníkům naučit se sérii setkání, kterým říkám Energetické poradenství. Účastníci se v nich učí vést klienta cestou čaker a způsoby, jak mu pomoci porozumět sobě samému a svému energetickému toku. Mohou klientům ukázat, se kterou čakrou by měli pracovat více a které čakry jsou energetickým zdrojem jejich života.

Co všechno může čtenář energie vidět? 

Čtení energie není jen o tom, co vidíte. Čtenář se učí, jak využít své smysly k vnímání energie u jiných lidí. Smysly jsou přitom vizuální, auditivní či kinestetické. Vnímat energii jiných lidí není nic nadpozemského. Když jsme si například s někým blízcí, někoho milujeme opravdu hluboce, často víme, kdy nás ten druhý potřebuje, cítíme, kdy máme zavolat. To je vlastně čtení energie bez toho, abychom to tak pojmenovali.

Stejný princip se používá, když se snažíme načíst energii druhého člověka. Někteří čtenáři jsou vizuální a mohou vidět obrazy ze života čteného člověka, anebo velmi často metaforické obrazy, které vyžadují interpretaci, abychom odhalili jejich pravý smysl. Někteří využívají kinestetické smysly a mohou velmi zřetelně vnímat a popsat pocity čteného člověka, a tím ho na ně upozornit. Auditivní typy mohou slyšet hlasy a mohou klientovi pomoci tím, že popíší informace, které vnímají.

Jak tedy může čtení energie pomoci?

Čtení energie není orientováno na výsledky, a právě proto je unikátní. OSHO poukazuje na to, že tím, že se neustále snažíme „řešit problémy“ v našich životech, ve skutečnosti utíkáme sami před sebou. Tím, že se neustále zaměstnáváme hledáním odpovědí a řešením problémů, se ve skutečnosti snažíme co nejrychleji vzdálit od situace, na kterou se potřebujeme hlouběji podívat. Zůstáváme na povrchu a nedotýkáme se hlubších vrstev sama sebe. Naproti tomu čtení energie pomáhá klientovi se k problematické situaci více přiblížit a zůstat u ní s láskyplností a zvědavostí. Mnoho našich problémů nepotřebuje řešení, ale jednoduše zmizí, když jim porozumíme. Tento proces se nazývá transformace a přináší změnu hluboko v duši. Samozřejmě neříkám, že čtení energie vše změní bez další práce.

Je čtení energie ve světě populární? Jde o běžnou disciplínu?

Ano a ne. Čtení energie je stále spíše esoterickou aktivitou používanou mezi lidmi z esoterických kruhů. Jednoduše proto, že neexistuje pro tuto techniku žádný vědecký důkaz.

Například veřejné školy či univerzity zůstávají pro čtení energie uzavřené. Když jsem na konci sedmdesátých let začínala s meditacemi, bylo slovo meditace skoro vulgarismus. A vidíte, kolik se toho od té doby změnilo. Věřím, že čtení energie se bude stávat běžnějším a běžnějším. Vidím sama, že účastníci seminářů přicházejí téměř ze všech společenských prostředí, od byznysmenů přes učitele až k vládním zaměstnancům, bankéřům či terapeutům. Technika čtení energie je užitečná pro všechny, kteří pracují s lidmi. Díky čtení je naše intuice stále živá. Dnes se už taky více připouští, že kromě rozvoje svého racionálního rozumu potřebujeme rozvíjet taky svou intuici, kinestetické vnímání a emoční inteligenci. I tyto iracionální schopnosti přispívají ke kvalitě našich životů i pracovního prostředí.

Může se čtení energie naučit každý?

Ano, jak jsem zmiňovala výše, čtení energie je přirozený fenomén. K tomu, abychom rozvinuli tuto dřímající schopnost, je ale potřeba meditovat. Meditace nás činí citlivějšími a pomáhá nám stejnou citlivost nasměrovat i vůči jiným lidem.

 

  • autor: Markéta Faustová
  • zdroj fotky: Shutterstock.com 

Objednat předplatné