BLESKOVĚ
Právní minimum 19. 12. 2015 PDF Tisk

Jak otevřít jógové centrum?

Otevření menšího centra (ale i velkého) umožňuje provozovateli být svobodný a nezávislý. Je třeba pěstovat víru v sebe sama, své schopnosti, možnosti a vydržet i poklesy, které jsou přirozené ve vývoji firmy. Propady jsou součástí vzestupu, a tak je nutné, aby přišly slabší chvíle, ve kterých se projeví naše přesvědčení o záměru celého projektu. 

Jak otevřít jógové centrum?

V současné době s nároky společnosti na člověka vzniká mnoho míst, kde se může člověk uvolnit a relaxovat. Otevírá se mnoho menších sportovních, jógových nebo wellness center s cílem upevnit zdraví, zbavit se stresu a zlepšit kondici, eventuálně zhubnout. Tyto motivy většinou vedou lidi k pravidelnému cvičení. Zrychlení, kterému je člověk vystavený, napomáhá vzniku různých menších relaxačních center, kde téměř individuálním způsobem pečují o psychickou a fyzikou kondici zákazníka. Tato centra jsou oázou, chrámem, kam člověk přichází odevzdat své problémy, odloží je na základě prováděného pohybu a domů se vrací oživený a regenerovaný. Tento základní proces velice dobře podpoří i menší prostor, kde personál lépe vnímá pravidelné klienty a dokáže s nimi navázat lepší kontakt než při velké obrátce lidí. Je to opět o člověku. Může si vybrat, kam jít cvičit, má možnost dle své nálady zvolit prostředí, ve kterém chce trávit svůj volný čas.


Při plánování otevření centra je třeba myslet na: 

 • cíl a záměr (stanovení spektra služeb, cenová politika, profesionální zajištění služeb)
 • energetické vnímání zvoleného místa (pokud volíte pronájem místa, které bylo několikrát pronajímáno a střídaly se v něm služby i provozovatelé, je vhodné zjistit, proč docházelo k tak častému střídání – nesvědčí o vhodném místě)
 • dopravní obslužnost (co největší spektrum dopravy v případě velkých měst)
 • koncentraci lidí (business area, frekventované místo)
 • rozpočet (zjistit si cenové možnosti pro vybavení u vícero dodavatelů a porovnat vhodné nabídky, včetně následného servisu, vybavení interiéru i prostorové uspořádání konzultovat s architektem nebo feng shuej poradcem z hlediska dobrého působení energií, vybavení interiéru pořizovat „levně“ s kombinací dražších doplňků – možnost průběžných úprav a změn ve vybavení interiéru)
 • konkurenci (nebát se a přinést svou jedinečnost na trh, zaměřit se určitým směrem a svou jedinečnost vyzdvihnout)
 • profesionalitu (školený, přívětivý a milý personál, poskytované služby certifikovanými trenéry a instruktory, terapeuty)
 • intuici (dělat to, co člověk cítí a čemu věří)


 
Při plánování otevření centra je třeba dát si pozor na:

 • kolaudaci (pro jaké účely jsou prostory zřízeny)
 • smlouvy (složité kličky ve smlouvách, výpovědní doba)
 • poplatky za služby (množství poplatků může zvednou „nízký“ nájem, často se poplatky mohou vyrovnat pronájmu za m2)
 • rentabilitu (rychlá očekávání zisku)
 • kvalitu poskytovaných služeb (nespokojit se s neodborným poskytnutím služeb za cenu zisku)
 • konkurenci (manévry konkurence a případný strach, který vyvolá snížení cen konkurencí – každá kvalitní služba má svou cenu, i když o několik ulic dál je služba levnější)

Otevření menšího centra (ale i velkého) umožňuje provozovateli být svobodný a nezávislý. Je třeba pěstovat víru v sebe sama, své schopnosti, možnosti a vydržet i poklesy, které jsou přirozené ve vývoji firmy. Velkým neduhem je přesvědčit sebe sama, že firma bude stále lepší a lepší a nezažije propady. Propady jsou součástí vzestupu, a tak je nutné, aby přišly slabší chvíle, ve kterých se projeví naše přesvědčení o záměru celého businessu. Jsou to zkoušky (reakce na situace), které přicházejí a buď posílí, anebo zničí. To je přirozený proces, kterého není třeba se bát. Vyvarovat by se člověk měl závisti a smýšlení o konkurenci jako o něčem špatném. Naopak. Konkurence je motiv, jak v rámci dobrých mravů pracovat na kvalitě poskytovaných služeb, aby provozovatel sám rád využil služeb svého centra. 

Objednat předplatné