BLESKOVĚ

Radka Faráriková Sedmíková


Kontakt

tel: +420605410077
email: radka.sedmikova@email.cz
web: http://www.joga-jihlava.cz/


, Jihlava

Dosažené odborné vzdělání

- Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy I. třídy; 2015 (ČASPV)Kurz
- Aromaterapie podle Pěti elementů, 2015 (Inprov s. r. o.)
- Kurz jógové filosofie a etiky; FF UK a Česká akademie jógy 2014
- Studium jógové terapie; FTVS UK a Česká akademie jógy
- Základy přírodní medicíny; 2013 (ADVANA)
- Učitelka jógy II. třídy; 2011 (Unie jógy)
- Diplom Pilates 2011 (Akademie cvičitelů a instruktorů ČR)
- Učitelka jógy III. třídy; 2010 (Unie jógy)
- Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy II. třídy; 2010 (Akademie cvičitelů a instruktorů ČR)
- Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy III. třídy; 2009 (Akademie cvičitelů a instruktorů ČR)