Lenka Švamberková


Kontakt

tel: 733293224
email: lenkasvamberkova@email.cz
web: https://www.instagram.com/lenkasvamberkova/?hl=cs


, Praha

Dosažené odborné vzdělání

Fyzioterapie UK FTVS - 2012 - 2015 Výživa a výživové poradenství - 2015 (PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.) Kurz fitness trenéra (Osvědčení trenéra fitness licence B) - 2015 (PhDr. Petr Šťastný Ph.D, PhDr. Miroslav Petr Ph.D, Mgr. Radim Jebavý Ph.D, Mgr. Kateřina Hollerová, Mgr. Dušan Blažek, James J. Tufano;) Instruktor jógy – Trenér II. třídy - 2017 (yoga4yogi Blanky Janíčkové)