Alexandra Procházková

Studio Jóga v Krňanech 83


Kontakt

tel: 724638177
email: jogasesasou@gmail.com
web: https://jogasesasou.webnode.cz/

Krňany, 40
25744, Krňany

Dosažené odborné vzdělání

150 hodin Instruktor Jógy