BLESKOVĚ

Yoga Lokah

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování yogy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám yogy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, a stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr. Slovo YOGA znamená v jazyce Sanskrit SPOJENÍ. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a yoga nabízí praktiky, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - asany, tzv. pozice, nebo praktikovaní ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují nebo připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samadhi. Naše Yoga Lokah má za svoje posláni vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytvoření pocitu komunity. V jazyce yogy Sanskrit existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, místo, kde každý může být sám sebou. V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo - jsi tím, kým se obklopuješ.


Kontakt

tel: 602300490
email: nadezdamukti@gmail.com
web: www.yogalokah.cz

Zelný trh 11
60200, Brno

Otevírací doba

Dle rozvrhu na webové stránce