Základní kurz/ Instruktor jógy (specializace powerjóga)/150 hodin

26. 01. 2017 - 02. 04. 2017
Praha


Pořádá: Power Yoga Akademie
E-mail: skoleni@poweryoga.cz
Místo konání: Praha

Další informace: http://www.poweryoga.cz/zakladni-kurz/instruktor-jogy-specializace-powerjoga-150-hodin/

Akreditovaný kurz Instruktor jógy

Charakteristika

Jedinečný jógový koncept vzdělávání instruktorů powerjógy je zaměřený na pochopení základů jógy a její adaptaci pro dynamické cvičení powerjógy. Powerjóga je dynamický, plynulý a zároveň pomalý styl jógy, který v základu pozdravu slunci rozvíjí jednotlivé ásany na základě dechu a s vědomím středu těla. Skloubením jednoduchosti, individuality klienta, zdravotního hlediska a jógových ásan dochází k vědomému cvičení powerjógy, která je komplexním tréninkem fyzického těla a také mysli. Základem jógy je ztišení, a to v rámci dynamicky plynulé powerjógy nastává souhrou dýchání, směřováním pozornosti, respektováním zásad jógy a pozic v komplexním systému tvorby sekvencí.

Instruktor powerjógy zná základy jógy, její historii a filosofii, orientuje se v různorodosti stylů jógy a současně zná zásady zdravého pohybu (vývojová kineziologie) v kombinaci s jógovým pohybem, ze kterého cvičení vychází. 

Cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy (specializace powerjóga) je výchova instruktorů na základě odborných znalostí z oblastí anatomie, fyziologie, první pomoci, psychologie a pedagogiky se zaměřením na vedení lekce powerjógy pro širokou veřejnost. Za využití základů jógy, řízeného vědomého dechu a pohybu lze přispět k harmonickému rozvoji osobnosti (tělo, mysl, duše).