Úvod do ashtangy jógy

14. 02. 2017  19:00 - 21. 03. 2017  20:15
Trojanova 18, Praha 2


Pořádá: Denisa Sengerová
Kontaktní osoba: Denisa Sengerová
E-mail: shalaprague@gmail.com
Místo konání: Trojanova 18, Praha 2

Další informace: http://www.shala.cz/kurz-uvod-do-ashtangy

Kurz Úvod do Ashtangy jógy je vhodný pro úplné začátečníky a mírně pokročilé studenty a je strukturovaný jako seznámení se systémem ashtangy. Podrobně si vysvětlíme základní pozice ashtangy, včetně různých modifikací pro studenty se zraněními a zdravotními komplikacemi. Získáte přehled o základech filozofie (8 větví jógy), správném dýchání, jednotlivých vinyasách, pranayamě a meditaci. Kurz vás připravý pro samostatnou praxi v mysore stylu

Kurz je složen z osmi lekcí konajících se v období šesti týdnů. Šest lekcí jsou v úterky, 19:00 - 20:15, které budou obsahovat teoretickou a praktickou část a kde se budeme učit konkrétní ásany ve správném pořadí První Série  a to převažně pozice ve stoje a v sedě. Sedmá a osmá lekce je mysore styl a studenti si tyto lekce mohou vybrat kdykoliv během trvání kurzu dle mysore lekcí v rozvrhu. Tento kurz je sestaven jako připrava pro praxi mysore stylem. Mysore styl je úžasně sestavený systém výuky, který nemá obdoby.

Učitel: Denisa Sengerová (KPJAYI authorised level 1)