BLESKOVĚ

Pokročilý kurz/ Instruktor jógy (specializace hathajóga)/200 hodin

26. 01. 2017 - 08. 05. 2017
Praha


Pořádá: Power Yoga Akademie
E-mail: skoleni@poweryoga.cz
Místo konání: Praha

Další informace: http://www.poweryoga.cz/zakladni-kurz/instruktor-jogy-specializace-hathajoga-200-hodin/

Charakteristika

Koncept hathajógy učí studenta pracovat na základě tradičního pojetí jógy s vnímáním fyzické kondice současného člověka. Vzhledem k častým omezením lidského těla se studenti učí pracovat s množstvím variant pozic, pomůcek pro správné cvičení ásan a technik pro vedení lekce hathajógy. Studenti se učí přístupu šivanandova pojetí jógy v kombinaci bihárské školy jógy. Hathajóga se stala tzv. fyzicky nenáročnou cestou vedoucí k harmonii těla, duše a mysli, stala se tzv. „tělocvikem západu“ a je zaměřena především na zvládnutí dechových technik, vhodného a bezpečného zaujetí ásan a správného držení těla, relaxačních, koncentračních a částečně i meditačních technik. Díky klidnému tempu je hathajóga vhodná pro široký okruh lidí.

Instruktor hathajógy zná základy jógy, její historii a filosofii, orientuje se v různorodosti stylů jógy a současně zná zásady zdravého pohybu (vývojová kineziologie) v kombinaci s jógovým pohybem, ze kterého cvičení vychází. 

Cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy (specializae hathajóga) je využití a přenesení základů jógy, řízeného vědomého dechu a pohybu do současné doby, a na základě znalostí anatomie, fyziologie, psychologie, pravidel jógy přispět těmito prostředky k harmonickému rozvoji osobnosti (tělo, mysl, duše). Instruktor Hathajógy by měl umět toto poselství starého indického učení přenést do současné doby s cílem preventivně působit proti civilizačním onemocněním 21. století (bolesti zad, vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka, zvýšený cholesterol, metabolický syndrom), a ovlivnit tak kvalitu života návštěvníků kurzů hathajógy.

Techniky jógy a způsob provádění fyzických i psychických technik vedoucích k zachování pevného fyzického a duševního zdraví je cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy (specializace hathajóga).

 

Zdroj fotky: shutterstock