Ásany 17. 04. 2022 PDF Tisk

Velikonoční zajíček a poloha zajíce – šašankásana

Velikonoce patří k největším církevním svátkům. Křesťané si připomínají ukřižování Ježíše Krista a jeho následné zmrtvýchvstání. Zároveň je to však svátek jara, začínají se objevovat jarní květy, rodí se mláďata. A jedněmi z těch prvních, které rodiče vyvedou, jsou malí zajíčci.

Velikonoční zajíček a poloha zajíce – šašankásana

Ovšem počátky spojení zajíčka s Velikonocemi nejsou zcela objasněny. V moderní době může za jeho rozšíření pravděpodobně nepříliš známý německý spisovatel Christoph von Schmid (1768–1854), který napsal povídku s názvem Kraslice o velikonočním zajíčkovi, který nosí hodným dětem do pelíšku malovaná vajíčka. Díky tomu dnes miliony dětí po celém světě hledají velikonoční nadílku schovanou v domě nebo na zahradě. V českých zemích stále převládají koledníci s pomlázkami, ale i u nás se velikonoční zajíček zabydlel. Například na Příbramsku se po mnoho generací peče místo beránka piškotový zajíc a mají tu na něj i speciální formy. Zajíček je tématem mnoha velikonočních koled a básniček a také vedle beránka, kuřátek a jiných mláďat nechybí v žádné velikonoční výzdobě. Zajíc si jako symbol Velikonoc našel své místo. V Bibli se o zajíci hovoří jako o „stvoření maličkém na zemi a moudřejším nad mudrce“. Bílý zajíc býval zobrazován u nohou Panny Marie jako symbol čistoty nad tělesným pokušením.

Poloha zajíce – šašankásana

Provedení
Tato ásana intenzivně protahuje páteř a mezilopatkové svaly, které bývají často díky našemu nepříliš zdravému způsobu života zkrácené, doporučuje se proto nepřistupovat k pozici bez předchozího rozhýbání páteře, např. několikerým prohnutím a vyhrbením v pozici kočky.

Posadíme se do kleku na patách, rukama paty uchopíme, palce směřují ven, ostatní prsty dovnitř. Přitiskneme bradu na hrudní kost a pomocí břišních svalů balíme tělo do předklonu, až položíme temeno hlavy na podložku, čelo by se mělo ideálně dotýkat kolen. Pokračujeme zvedáním boků a překlápěním dopředu, až se stehna dostanou kolmo k podložce. Vydržíme několik nádechů a výdechů, poté pomalým odrolováním těla dosedneme zpět na paty, uvolníme paže.

Jednodušší varianta – poloviční zajíc
Výchozí polohou je opět sed na patách, poté položíme předloktí na podložku rovnoběžně před kolena a mírně zakloníme hlavu. Stále sedíme na patách. Dech soustředíme do spodního břicha.

Benefity
Jak již bylo zmíněno, jednoznačně protahuje páteř, meziobratlovým ploténkám tak ulevuje od stlačení způsobeného gravitací, důkladně protahuje mezilopatkové svaly, ramena a deltový sval. Kromě toho zlepšuje prokrvení hlavy, a proto pozitivně působí na oči, svaly obličeje a činnost mozku. Má uklidňující účinek, působí proti depresím a nervozitě, zvyšuje schopnost koncentrace. Dýchání do břicha jemně masíruje vnitřní, především trávicí orgány, odstraňuje zácpu. Působí i na zlepšení metabolismu a endokrinní žlázy (štítnou žlázu a příštítná tělíska).

Kontraindikace
Šašankásanu neprovádějte při vysokém krevním či zvýšeném nitroočním tlaku, případně trpíte-li na závratě. Další kontraindikací jsou problémy s koleny či zranění páteře, krku a ramen. V takovém případě ásanu vynechejte nebo dle svých možností zvolte variantu polovičního zajíce.

 

Objednat předplatné