BLESKOVĚ
O józe 26. 10. 2022 PDF Tisk

Jóga místo pilulek

Umění relaxace – mysli i svalstva je pro moderního západního člověka stále těžší. Nevědomě (nebo vědomě?) se zaplétá do sítě hekticky-sedavého životního stylu, kdy většina času náleží práci, a to málo, co zbývá pro osobní volno, bezmyšlenkovitě ubíjí na sociálních sítích. Odpovědí na otázku po zapomenutém umu uvolnění může podat jóga. Jen se jí musíme otevřít.

Jóga místo pilulek

Nemyslím však „krásnou“ jógu, vyjadřovanou nesčetnými, krkolomnými a stále novými pozicemi prezentovanou většinou ve velkém na Instagramu. Myslím jógu, která se dotkne člověka uvnitř, naučí ho odložit chytrý telefon a trávit vzácné chvilky osobního volna v klidu se sebou a svým dechem. Pokud k tomuto dovede „instagramová“ jóga, pak i ona je jógou v pravém slova smyslu. Ale dovede? A je tedy?

Filosofie otázky

Otázka je odpradávna zbraní i obranou filosofa. Otázka je mentálním způsobem, jímž děti poznávají svět. Otázka je pro zvídavého přítelem, který mu pomáhá odhalovat záhady celičkého světa. Otázka je mnohdy důležitější než odpověď. Může ji v sobě totiž zahrnovat. Touha ptát se odhaluje lidskou nutnost někam směřovat, růst, pracovat, neustrnout na místě. Znázorňuje plynutí, jehož jsme všichni součástí a které se, chceme-li dosáhnout vnitřní harmonie a klidu těla, duše i mysli, musíme naučit akceptovat, respektovat a přijímat. Pátou jamu, brahmačarju, prezentující neměnné zákony, které je nutné přijímat. Proces růstu, rozvoje, vývinu. Cestu, jejímž cílem je ona cesta sama o sobě. To vše je zahrnuto v otázce. Postupnost, plynulost, proměnlivost.

Rychlé odpovědi a rychlá řešení

Dnešní člověk se ale zaměřuje spíše na odpovědi a rychlá řešení. Nejraději by dostal odpověď, aniž by se musel ptát. Chce vědět a umět všechno. I to, co doopravdy nezná. A také si mnohdy myslí, že to tak není – že zná vlastně všechno. Dříve bylo třeba odborníků – každý obor měl ty své. Ti potřebovali nejen odpovídající vzdělání, ale také praxi, která toto vzdělání upevnila a ukotvila v reálném světě a životě a s níž souvisí i cenné zkušenosti, které dávají dosaženému vzdělání zcela jinou hodnotu. Vzdělávání je jako otázka, praxe a nabírání zkušeností potom podává odpovědi. Jenže dnešní člověk si myslí, že se nepotřebuje ptát, učit, být v procesu. To přeskakuje a jde hned na odpovědi. Praxe bez podložení věděním, zkušenosti bez ducha vědomí toho, co vlastně dělám, a zejména proč. Nemáme v sobě vyřešená PROČ a vrháme se rovnou na ŽE.

Se sebou a svým dechem

A z toho všeho nás tak moc tlačí na hrudi, že mnohdy máme pocit, že se nedokážeme nadechnout. Jenže nemáme čas na to PTÁT SE, PROČ to tak je. Potřebujeme rychlé ŽE. A tak dýcháme mělce, plíce se nedostatečně plní vzduchem, nás píchá na hrudi, bolí nás hlava, bortíme se, hrbíme, jsme podráždění, unavení, rozpolcení… A protože to všechno potřebujeme rychle vyřešit, přebít, volíme rychlé prostředky, které nám k tomu pomohou – prášky na bolest, antidepresiva, alkohol. Tušíme, že problém tak neřešíme, ale jen prohlubujeme? Hledáme složitosti, a zapomínáme na důležitost jednoduchosti. Na nekomplikovanost jednoduchého bytí, jehož krása spočívá právě v oné transparentnosti a čistotě. V umění uvolnit se a být spokojený v klidu sám se sebou a se svým dechem.

Význam odpočinku

Hluboká a niterná jóga symbolizuje PROČ, která dnešnímu člověku tak často schází. Představuje proces, plynutí, cestu, která sama o sobě je cílem. Učí nás komunikovat sami se sebou skrze dech a dráhu, kterou v těle vykonává. Učí nás odkládat chytré telefony a vnímat krásu neopakovatelné přítomnosti. Učí nás hledat jemnost v sobě a vidět ji v ostatních. Prohlubuje nejen vztah k sobě samému, ale také k okolí a k celému světu. Stačí začít a vytrvat.

Jógové polohy pro uvolnění a relaxaci

V knize Učím se jógu doporučuje André van Lysebeth, známý učitel jógy v Evropě, několik poloh vhodných k relaxaci a uvolnění. Jednou z nich je šavásana, poloha mrtvoly, kdy ležíte na zádech, paže podél těla, dlaněmi vzhůru, nohy natažené. Uvádí také, že v Indii jogínové zaujímají celou řadu uvolňujících poloh na boku. Poloha na levém boku je podle něj lepší i pro spánek než leh na zádech – uvolňuje se levá nosní dírka a celou noc se dýchá naplno. Položte se na bok, pokrčte jednu nohu a druhou na ni položte tak, aby se kolena a nárty dotýkaly. Paži umístěte pod hlavu, druhou volně opřete o bok. Tato poloha ale podle Lysebetha nevyhovuje cvičení dlouhodobé relaxace. Vyzkoušejte tedy třeba polohu blaženosti nebo rotace v leže. Ležte, sledujte dech a dýchejte. Vyčleňte si každý den alespoň pár minut na to, abyste tímto způsobem trávili čas sami se sebou.

 

  • autorka: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné