BLESKOVĚ
Technika cvičení 13. 04. 2021 PDF Tisk

Uzemnění a jóga

Slovo uzemnění se skloňuje ve světě jógy, meditace a duchovna poměrně často. Existují různé techniky, metody, ásany a vizualizační cvičení, které vám pomohou spojit se s vlastním tělem, Matkou zemí, přírodou, stromy či kameny. A co vám toto propojení může přinést? Kromě mnoha zdravotních a jiných benefitů především klidnou mysl a vnitřní vyrovnanost.

Uzemnění a jóga

Co je uzemnění?
Uzemnění je propojení s elementem země, fyzicky i duchovně. Na hmotné úrovni to zahrnuje cvičení jógových pozic, které toto spojení usnadňují, včetně vhodných technik pro vybudování pevné základny – například ujištění se, že všechny body chodidel jsou v kontaktu se zemí. Na duchovní úrovni to znamená proniknout do uzemňovací energie země (a vesmíru). Duchovní uzemnění se dosahuje praktikováním ásan a jinými technikami jógy, jako jsou meditace, zpívání manter a pránajáma. Pro uzemnění a pocit bezpečí a jistoty je vhodné též vyvážení kořenové čakry (muladháry).

Když trávíte příliš mnoho času přemýšlením, vaše energie je nasměrována vzhůru do mysli. To vás odpojuje od přítomného okamžiku a vzniká nerovnováha a stres. Výsledkem je, že se budete cítit rozptýlení, zmatení a začnete ztrácet emocionální stabilitu a jasnost mysli. Uzemnění přesměruje energii dolů. Znamená to naplno procítit vlastní fyzické tělo a jeho spojení s elementem země. Ta reprezentuje pevnost, stálost a jistotu, je uchopitelná fyzicky (prostřednictvím těla) i konceptuálně (prostřednictvím mysli). Mnohé kultury vnímaly zem jako symbol Velké Matky a fyzické tělo jako domov, kde může přebývat duch. Tělo je nástrojem ducha, skrze něhož se může projevit, jednat v hmotném světě a učit se.

Uzemnění je klíčem k fyzickému, duševnímu a emocionálnímu zdraví a pohodě. Pomáhá člověku vyrovnat se s traumatickými nebo stresovými situacemi a krizemi. Také udržuje jogíny zaměřené na přítomný okamžik, usnadňuje posun ve vědomí a podporuje duchovní růst. Život je o rovnováze. Akt uzemnění obnovuje vaše spojení se zemí, abyste v ní cítili oporu. Povzbuzuje vás, abyste přestali přemýšlet a byli naplno v těle, tady a teď.

Uzemnění z pohledu vědy
Uzemnění není jen nějaký esoterický a logikou těžko uchopitelný koncept. Odborně se popisuje jako terapeutická technika, která zahrnuje provádění činností, které vás doslova elektricky znovu spojí se zemí. Tato praxe se opírá o vědecké poznatky, jež vysvětlují, jak mohou mít elektrické náboje ze země pozitivní účinky na tělo. Vědci se postupně stále více zabývají tématem uzemnění a jeho vlivu na lidské tělo i mysl. Studií zatím existuje málo, ale výsledky působí velmi optimisticky. Ústřední teorií z jedné studie je, že uzemnění ovlivňuje živou matrici, která je základním pojítkem mezi všemi živými buňkami. V této matrici existuje elektrická vodivost, která funguje jako ochrana imunitního systému, podobně jako antioxidanty. Ze závěrů studie vyplývá, že uzemněním je možné obnovit přirozenou obranyschopnost těla.

Druhy uzemnění
Uzemnění existuje mnoho typů, ale všechny se zaměřují na opětovné spojení se zemí. Toho lze dosáhnout přímým nebo nepřímým kontaktem těla s tímto elementem.

  • Chůze naboso

Pocítili jste někdy během teplého letního dne chuť projít se bosí v trávě? Chůze naboso je jedním z nejjednodušších způsobů, jak se uzemnit a doslova procítit zem pod nohama. Ať už je to na trávě, v písku, nebo dokonce v blátě, přímým kontaktem pokožky s půdou získáte uzemňující energii.

  • Ležení na zemi

Když si lehnete na zem, výrazně zvětšíte plochu, kterou se jí vaše tělo dotýká a můžete si tak naplno vychutnat všechny výhody, které tento kontakt přináší. Vyberte si nějaké příjemné a bezpečné místo, kde vás nic nebude rušit – například měkkou trávu na zahradě, v parku nebo písek na pláži.

  • Ponoření se do vody

Element vody má prý na lidské tělo podobný uzemňující účinek jako zem. Zkuste se jednoduše brodit v průzračném jezeře, ponořit se do něj nebo plavat v oceánu a pozorujte, jak se tok myšlenek zastavil a ve vašem nitru zavládl hluboký klid.

  • Používání takzvaného uzemňovacího zařízení

Když si z nějakého důvodu nemůžete lehnout venku na zem (například v zimě) a nemáte v okolí jezero ani moře, existují různé alternativy. Můžete například použít speciální kovovou tyč, kterou venku zapíchnete do země. Z ní vede drát, který je spojený s druhou kovovou tyčí, a tou se budete dotýkat svého těla. Další pomůcky na uzemnění jsou například uzemňovací podložky, uzemňovací plachty nebo přikrývky, uzemňovací ponožky, uzemňovací pásky a nálepky.

  • Jóga na uzemnění

Fyzické uzemnění je o nalezení pevného spojení se zemí prostřednictvím uvedení vědomí do těla. K tomu je třeba zastavit se a věnovat čas tomu, abyste si všimli, jak se vaše nohy a ruce cítí při kontaktu s podlahou, abyste mohli vybudovat silný základ pro cvičení ásan.

Tyto jednoduché jógové pozice vám pomohou uklidnit mysl, abyste se naučili žít v přítomnosti:

Dítě
Položení hlavy pod úroveň srdce signalizuje nervové soustavě, že je čas zpomalit a uvolnit se. Při této ásaně si jemně natáhnete záda, uvolníte boky, stehna i kotníky. Naučit se rozumně ji používat mezi náročnějšími sekvencemi je součástí vaší rozvíjející se praxe, když posloucháte vnitřní hlas těla a děláte to, co vám řekne.

Hora
Účelem této asány, nazývané také pozice všech pozic, je podporovat spojení mysli a těla. Její správné provedení zahrnuje zapojení všech svalů od chodidel až po vrchol hlavy. V tomto postoji je důležité udržovat nohy uzemněné na podložce, zatímco ramena zůstávají uvolněná.

Pes
Pes hlavou dolů je pravděpodobně jednou z nejznámějších ásan, a to i pro začátečníky či lidi, kteří jógu vůbec necvičí. Tato pozice také velmi dobře podporuje uzemnění, pomáhá udržet mysl v klidu a zároveň buduje sílu a vytrvalost.

Pozice vestoje
Bojovníky, trojúhelník či půlměsíc je výborné cvičit tehdy, když se cítíte odpojení od vlastního těla. Tyto ásany podporují pocit uzemnění a pomáhají udržovat rovnováhu – a to jsou vlastnosti, které potřebujeme nejen během hodin jógy, ale i v každodenním životě.

Strom
Balanční ásany jsou skvělé pro zlepšení soustředění a kontrolu dechu na dosažení stability. Praktikování pozice stromu, která může být náročná i uklidňující zároveň, přinese do vašeho těla více uvědomění.

Holub
Pozice holuba prodlužuje flexory kyčle a uvolňuje stagnující energii v oblasti boků, kam máme tendenci ukládat hodně emocí. Zároveň natahuje psoas, zapojuje jádro a zklidňuje mysl, čímž skvěle uzemňuje.

Pozice mrtvoly
Nejlepší část každé hodiny jógy! Šavásana podporuje hlubokou relaxaci, uvolňuje celé tělo, zklidňuje mysl, pomáhá zmírnit stres a snížit krevní tlak. Umožňuje tělu a mysli zpracovat to, co se během hodiny jógy událo. Je protikladem k úsilí, které jste vynaložili během ásanové praxe.

Objednat předplatné