BLESKOVĚ
Filosofie jógy 09. 04. 2020 PDF Tisk

Pět hlavních typů energie – pančaprána váju

Jógová tradice popisuje pět pohybů, tzv. toků – váju (doslova „větry“). Sanskrt překládá slovo váju jako vítr, kořen „va“ se popisuje jako „to, co teče“, váju je tedy energetická síla pohybující se specifickým směrem za účelem řízení tělesné funkce a jemné činnosti.

Pět hlavních typů energie – pančaprána váju

Hathajóga je ve svém středu, ve svém srdci, mnohem více než fyzické cvičení či flexibilita těla. Jógový systém hathajóga je, dalo by se říci, jakýsi systém prány. Životní energie, která oživuje všechny úrovně bytí. Prána umožňuje tělu pohybovat se a mysli myslet. Je to inteligence, která koordinuje naše smysly a projev našich vyšších Já. Praktikováním hathajógy se zaměřujeme více na pránu, posilujeme a řídíme její tok. Praktikováním oživujeme tělo a mysl.

Rozvíjíme rozšířené vnitřní vědomí a otevíráme dveře vyšším stavům vědomí.

Jógová tradice popisuje pět pohybů, tzv. toků – váju (doslova „větry“). Sanskrt překládá slovo váju jako vítr, kořen „va“ se popisuje jako „to, co teče“, váju je tedy energetická síla pohybující se specifickým směrem za účelem řízení tělesné funkce a jemné činnosti. Funguje-li harmonicky, zajišťuje zdraví, vitalitu těla a mysli. Což nám umožňuje žít život na plno ve smyslu prožívání.

Staří jogíni specifikovali v těle 49 různých typů váju. Pro praktikující jogíny je důležité znát pět hlavních váju, tedy pančaprána váju. Pět toků se podílí na asimilaci, distribuci a řízení této energie, aby tělo fungovalo.

Nazýváme je prána, apána, vjána, udána a samána.

Skutečný zdroj pančaprány váju je obtížné vysvětlit. Je jím maha prána, vesmírná energie, která se projevuje v každém z nás jako kundaliní šakti.

Prána váju je hlavním tokem z pěti typů. Je vzestupnou energií, energií přijetí.
Leží v srdci a její energie prostupuje bránicí. Udržuje všechny orgány hrudníku včetně srdce a plic. Základní funkce dýchání ovládá prána, její tok proudí směrem dovnitř a nahoru. Vyživuje mozek a oči a řídí příjem všech věcí, jídla, vzduchu, smyslů a myšlenek. Symbolizuje nádech.
Působí na anahátu a višudhu čakru. Je také symbolikou a zdrojem inspirace. Když je tento tok slabý, mysl se nemůže soustředit, vznikají nadměrné obavy, dýchavičnost, úzkost, špatný imunitní systém.
Praxe: Zavřené oči, sed či postoj s rovnou páteří, uvolněné tělo, pozornost dechu směřující k nádechu, který putuje z břicha do třetího oka. (Můžeme rovnou přecházet k meditaci zaměřené na adžňá čakru.)

Apána váju je druhým tokem, který je primárně zodpovědný za eliminaci. Apána váju sídlí v pánevním dnu a její energie prostupuje podbřiškem. Její tok směřuje dolů a ven. Ovlivňuje ledviny a pohlavní orgány. Řídí procesy jako ovulaci, menstruaci, ejakulaci, vyměšování, pocení. Symbolizuje výdech. Působí na dvě nejnižší čakry, múladháru a svadhišthánu. Symbolizuje vytrvalost. Oslabený tok se projevuje slabostmi v nohou, problémy s eliminací, nemocnými střevy, močovým měchýřem.
Praxe: Zavřené oči, sed či postoj s rovnou páteří, uvolněné tělo, pozornost dechu směřující k výdechu, prociťujeme energii tekoucí trupem z horní části hlavy k páteři a potom ven přes chodidla.

Samána váju je třetím tokem, samána znamená energii integrace. Její tok se pohybuje od okraje těla do centra. Vyrovnává působení prány a apány, sídlí mezi nimi, leží v břiše s energií soustředěnou v pupku. Působí na žaludek, trávení, metabolismus, je zodpovědná za vstřebávání živin do těla. Symbolizuje mezideší. Působí na manipúra čakru. Nerovnováha se projevuje na úrovni trávení, neschopností funkční integrity a nedostatkem vitality, špatným úsudkem, nedostatkem motivace a touhy, nízkou sebedůvěrou.
Praxe: Zavřené oči, sed či postoj s rovnou páteří, uvolněné tělo, při nádechu a výdechu cítíme, jak dech stoupá a klesá v přední, boční a zadní části trupu.

Udána váju funguje nad oblastí krku, obličeje a hlavy. Její tok je kruhový, pohybuje se ze srdce do hlavy, pěti smyslů a mozku. Řídí pohybové orgány včetně rukou a nohou. Ovlivňuje duchovní rozvoj, působí na sympatikus a parasympatikus. U dechu symbolizuje prodloužení samány (mezideší). Vztahuje se k čakrám aždňá a sahasrára. Je zdrojem vyjadřování, projevení se, řídí řeč a růst. Jako oslabená se projeví v podobě potíží při sebevyjádření, dušnosti, nemoci krku, ztráty rovnováhy.
Praxe: Zavřené oči, sed či postoj s rovnou páteří, uvolněné tělo, pozornost při nádechu i výdechu k procítění cirkulace dechu kolem a skrz hlavu a krk.

Vjána váju je doplněním předchozích 4 pilířů. Prostupuje celým tělem, nese živiny potřebné pro každou buňku v těle. Působí tam, kde je nedostatek energie. Její tok se pohybuje od středu těla k periferii. Symbolizuje celek a nemá konkrétní místo v těle. Řídí oběh všech látek v těle a pomáhá ostatním váju s jejich funkcemi. Je to dynamická zásobárna energie dostupná pro celé tělo. Pomáhá také při svalových pohybech, přenáší smyslové a motorické impulzy z různých částí těla.
Jako oslabená může vyvolat pocity odloučení a osamocení, může vytvořit kolísavé myšlení, zhoršenou stimulaci nervů.
Praxe: Zavřené oči, sed či postoj s rovnou páteří, uvolněné tělo, při výdechu cítíme, jak dech vyzařuje ven z pupku do paží a nohou.

Porozumění tomu, jak fungují elementy pančaprána váju, je nezbytné speciálně při jógové terapii a hlubších úrovních léčení.

Prána nebo také čchi energie proudí v těle jemnými kanály zvanými nádí či meridiány. Jakýkoliv blok proudění této energie může způsobit, že se prána nedostane tam, kam má. Jógový dech, pránájáma, mudry, různé techniky nám pomáhají k tomu, aby prána lépe proudila celým tělem a nevytvářela bloky.

 

  • autor: Kateřina Kostková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné