Nadace Rakovina věc veřejná

31. 10. 2011


SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ PROJEKTU POŠLI PŘÍBĚH Brno- Dne 25.10.2011 se v brněnském Hadivadle konalo slavnostní vyhlášení nového projektu nadace Rakovina věc veřejná „ POŠLI PŘÍBĚH-CENA NADI URBÁNKOVÉ“. ...
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ PROJEKTU POŠLI PŘÍBĚH


Brno- Dne 25.10.2011 se v brněnském Hadivadle konalo slavnostní vyhlášení nového projektu nadace Rakovina věc veřejná „ POŠLI PŘÍBĚH-CENA NADI URBÁNKOVÉ“. Ohodnoceni byli autoři pěti nejinspirativnějších příběhů.
Slavnostním večerem vyvrcholil celoroční nadační projekt POŠLI PŘÍBĚH. V průběhu roku 2011 zasílali lidé z celé České republiky své osobní příběhy, které měly jednoho společného jmenovatele – rakovinu. Cílem projektu Pošli příběh je podělit se prostřednictvím takto zaslaných příběhů  o vlastní zkušenosti s touto nemocí  a tak pomoci a dodat sílu těm, kteří s touto nemocí bojují.  Odborná porota vybrala ze všech došlých příběhů pět nejinspirativnějších, které byly vyhlášeny právě v brněnském Hadivadle. 
Slavnostním večerem provázel moderátor Honza Musil, který přivítal na jevišti Hadivadla patronku projektu – zpěvačku Naďu Urbánkovou. Naďa Urbánková zazpívala  během večera několik svých písní, ale také předala cenu autorce nejinspirativnějšího příběhu paní Ludmile Bábíkové. Autorkou druhého oceněného příběhu se stala  slečna Lucie Hudcová, které předal cenu Vašek Krejčík, majitel Energy studia Praha. Cenu autorce třetího příběhu, paní Miluši Česnekové, předala cenu ředitelka nadace RVV Renáta Grmolenská. Laszlo Jankovics, zástupce společnosti Star CZECH, předal cenu autorce čtvrtého příběhu, kterou se stala paní Jana Provazníková. Pozvání do Brna přijal také Petr Koukal, několikanásobný mistr ČR v badmintonu, který v září roku 2010 onemocněl rakovinou varlat. O své nemoci, o odhodlání získat zpět ztracené zdraví a o návratu do světa badmintonu, se  rozhodl natočit časosběrný film s názvem „Cesta snu“, který by mohl být motivací pro mnoho dalších nemocných. Petr Koukal se v průběhu roku 2011 zapojil do aktivit nadace RVV, spolupráce bude pokračovat i v roce 2012. Petr předal cenu autorce pátého příběhu paní Blance Davidové. 
V průběhu slavnostního vyhlášení byla předána rovněž cena nejstarší autorce projektu POŠLI PŘÍBĚH. Devadesátičtyřleté Tereze Kořánové předala cenu patronka nadace Rakovina věc veřejná  Vlaďka Erbová. Nové výzkumné projekty nadace Rakovina věc veřejná pak v závěru akce představil Prof.MUDr.Vladimír Mihál, Csc., předseda správní rady nadace RVV.
Děkujeme všem za skvělou atmosféru a za nádherný večer!  Zároveň bychom chtěli poděkovat všem autorům, kteří nám příběhy zaslali. Velice si toho vážíme! I nadále budeme všem autorům zasílat pozvánky na další nadační akce a budeme velice rádi, když  se na  nich společně setkáme.
Nadace Rakovina věc veřejná – nadace pro výzkum rakoviny děkuje všem svým sponzorům, kteří se jejím prostřednictvím podílejí na výzkumu protinádorových léčiv.  Více informací na www.vecverejna.cz a www.poslipribeh.cz
Generální partner nadace RVV:
StarGroup, Livesport
Generální partner projektu:
MERCK SPOL. S.R.O.
Hlavní partner:
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, PIKLIO
Partner:
BRNO, OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ, PRÁCIČKY.CZ
Mediální partner:
Jóga Dnes, Šťastné ženy, Top report, Medispot, La Perf, Trendy zdraví, railreklam, directors, Praha: Český rozhlas 2, Jenprozeny.cz, pracujícímama.cz, Region 87,9 Český rozhlas, Žena-in.cz, Národní síť podpory zdraví, rodina.cz, volny.cz
Dárce cen:
Serafín, AG Plus s.r.o. 
Partner workshopu:
Mary Kay
Partner tisku:
Ateliér Spektrum

Produkce projektu:
H.L. Production s.r.o. 
Kontakt pro novináře: Martina Husková, 602 680 213 huskova@hlproduction.cz

Jóga Dnes Konference
Mala Collective
Energy Studio jd
JógaMarket