Mantra Šánti, šánti, šánti

25. 07. 2017


Slovo „mantra“ obsahuje kořen „man“ (mysl, myslet, myšlení) a „tra“ (nástroj). Přeložit slovo můžeme jako nástroj mysli, jindy jako „nástroj k ukotvení či zkáznění mysli“. V mnoha duchovních tradicích, opakování slova, zvuku nebo posvátného výrazu se používá jako kotva pozornosti...

Na konci lekcí se často setkáte s „chanting“ trojí mantry „šánti, šánti, šantiííííí“. Ve významu slova se jedná o mír. Mír ve třech časových rovinách (minulost, přítomnost a budoucnost). Po trojím vyslovení mantry míru je častá i trojí poloha rukou a také trupu. Jedná se o tiché vyslovení sounáležitosti se všemi bytostmi. Spojené dlaně se přenášejí k čelu (ádžňa čakra), srdci (anáhata čakra), poté se temeno hlavy sklání k zemi a dlaně se dotknou země. Tímto gestem se vyjadřuje úcta všem, díky kterým zde nyní jsme (rodina, rodiče, jógový učitelé), úcta těm, co jsou a co budou. Trojí mír může znamenat utišení bolestí v rovině osobní, lidské a přírodní (přírodní živly, které často mohou způsobit bolest lidem).

 

  • -jd-
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket