Power jóga 03. 09. 2018 PDF Tisk

Jóga v dynamice dechu

Dynamické cvičení jógy vyvolává představy o síle, rychlosti a napětí. Jsou to však mylné představy, které vycházejí z nesprávného pochopení slova „power“...

Jóga v dynamice dechu

Tempo závisí na prodlužujícím se dechu a současně plynulosti, která je základním kamenem powerjógy. Jedná se o spojení přístupu kombinujícího sílu a ohebnost (sthira/sukham) a rozhodnutí cvičícího, s jakou odpovědností k sobě samému vše provádí. Powerjóga nabízí způsob praktikování ásan a technik jógy podle individuálních možností. Nepřikazuje a nekáže, ale poskytuje možnosti, dle kterých si každý volí vlastní přístup. Powerjóga rozvíjí sílu a možnost pro vlastní rozhodnutí a z toho plynoucí odpovědnost. To je význam „power“.

Ve spojení slov power a jóga dochází k vědomé dynamické meditaci. Powerjóga je prostředníkem k vykořenění ze zajetých vzorců chování, kolejí a nevědomosti. Dává možnost uvědomit si a odstoupit od každodenního stresu a nalézt v sobě klid. Otočením pozornosti k sobě sama člověk zjistí, jak co provádět, a tím se ve cvičení řídí. Dochází k postupnému pochopení síly, kterou každý z nás máme ve svých rukách.

Vše, co se učí na podložkách, se postupně pravidelnou praxí přenáší i do života. Člověk se stává vědomějším, ovládá sám sebe přes obrácenou pozornost k dechu, tělo je pružné a silné a nejsou v něm překážky. Jógové ásany a techniky pomáhají především v péči o vnitřní tělo, což je velký rozdíl od ostatních sportů. Atlet podává výkon a chce vyhrát. Tanečnice předvádí ladnost svého projevu. Člověk ve fitnessu chce zhubnout a mít pěknou postavu. Jóga nic takového primárně nenabízí. Sport pečuje o tělo, které je viditelné. Sportovec mívá pěknou postavu, prorýsované tělo, ale otázkou zůstává, proč? Vždyť většina zdravotních problémů nepramení z malého bicepsu, ale z nesprávně fungujícího pánevního dna nebo vnitřních orgánů. Proč nenajdeme ve sportovních centrech stroje na práci s pánevním dnem, když je s ním tolik problémů? Proč zde nejsou stroje na cvičení problematických částí zad, když je tak velký problém s vertebrogenními poruchami? Nejedná se spíše o estetiku fyzického těla než o jeho zdraví? Zdraví je zde postaveno do roviny krásných křivek, ale je to opravdu zdraví? Jóga naopak přináší péči o vnitřní tělo. Všemi možnými směry ohýbá páteř, pracuje s rozsahy pohybu, vytváří různé tlaky v organismu a šetrným způsobem vede člověka, který vstoupí na její cestu, k sebepoznávání. Kdo jiný by si měl umět odpovědět na otázku: „Jak cvičit pozici?“ Není přece možné, aby instruktor určoval, jak cvičit pozici, když nezná tělo i psychiku cvičícího. Nezná důvody, proč praktikující zacvičí pozici tak, jak ji provádí.

Powerjóga vědomě a pomalu provádí pohyb a jako druhý pól rovnováhy zastavuje pozice na delší čas. Dochází-li k transformaci jógou, je nutné, aby mozek dokázal ve spolupráci s mozečkem přebudovávat špatné pohybové a dechové vzorce. A právě na to potřebuje čas a řízený dech. Bez dechu jsou pozice prázdnými konstrukcemi, které nemají svůj význam. Když toto vše správně probíhá, je jóga vysoce účinný systém pro péči o vnitřní tělo a samozřejmě postupně (a především) o mysl. Když dojde k uvolnění mysli, dojde i k uvolnění těla a je zde předpoklad pro komplexní přístup ke zdraví. To, co instruktor powerjógy učí, je třeba přenést i do běžného života. Vědomí, které praxí jógy člověk rozvíjí a pročišťuje, je rozhodující faktor cítění a vnímání, co člověku dělá dobře a co ne. Jóga je meditativní stav od svého prapočátku. Jen o cvičení v minulosti nikdy nešlo.

Až západní civilizace jógu praktikuje fyzicky. Je proto jediný důvod. Aby západní člověk dokázal bez pohybu sedět, meditovat, potřebuje jemně pečovat o tělo (jógou). Tímto způsobem dochází k přípravě pro zklidnění mysli. Je snadnější uchopit sebe sama přes zaměření pozornosti na tělo, které je „konkrétní“, než se věnovat něčemu, čemu člověk nevěří. Pozornost obrácená při cvičení na tělo zaměstnává mysl, člověk se učí být si vědomý a mít ve svých rukách rozhodnutí, která činí. Tím je „hlava“ pročišťována a mysl se stává klidnější. Otevírá se zde prostor pro směřování k prapůvodu jógy. I když to není vyřčeno, člověk pravidelnou praxí dochází ke zklidnění a uvědomění, že i jednoduché pozice v delších výdržích jsou náročnější než ty, ve kterých se ani nezastaví.

Yoga čitta vrtti niródha 

Harvardská univerzita zjistila, že 85 % obsahu mysli tvoří opakující se negativní emoce a myšlenky. Tento stav je katastrofální, protože pokud negativním myšlenkám dáváme pozornost, vykrmujeme je a ony tím sílí. Vznikají tak mnohé problémy současného světa, jako velká míra násilí, hladovění a například i války. Při stále opakujících se negacích vznikají a rozvíjejí se chybné vzorce, které dávají předpoklady ke vzniku světových problémů. Takový dosah mají negativní emoce. Když se mnoho lidí v mysli potýká s negativními idejemi, není divu, že dochází k jejich projevu ve světě. V současně době už v západní lékařské vědě probleskují snahy dávat důraz na čistotu mysli. Psychosomatika se zabývá vlivem mysli na lidské tělo a z 99 % se shoduje s předcházejícím výzkumem. Samotná meditativní jóga toto zmiňuje již v Jógasútře. Vše vychází z mysli. Pataňdžali říkal ve druhém verši Jógasútry: „Yoga čitta vrtti niródha“ – zastavit změny v mysli, a to bylo zhruba v letech 200 př. n. l.

Lidé přicházejí na powerjógu (nejenom na ni) s cílem cvičit, zpevnit svaly, protáhnout tělo, mít pěknou postavu a hubnout. To ale nebylo nikdy cílem jógy, a ani se jím jóga nezabývala. Navádí k zastavení se, aby člověk v zastavení – meditaci objevil, kým je. Vše, co zde bylo zmíněno, je vedlejší produkt praktikování pozic a technik. Ale pomocí cvičení může dojít k vědomému ovládání a zastavení se. Pozornost se odvádí od rozličného obsahu mysli a vede k jednobodovosti a koncentraci. Ztišováním mysli může začít reálná jóga – jóga meditační. Avšak slovo „power“ je způsobem a přístupem, je vyjádřením, jakou sílu pro tuto praxi máme. V tom je powerjóga jedinečná. Nechá vám cestu a ukáže možnosti, které máte.

Instruktor jako ukazatel cesty

Instruktor powerjógy jen ukazuje výčet možností pro cvičení jógy. Jedinými učiteli jsou život a zkušenosti, kterými člověk prochází. Proto je důležité, abyste si uvědomili, jakou moc máte ve svých rukách. Instruktor vás pouze inspiruje a je jen na vašem zvážení a přijmutí odpovědnosti sami za sebe, jak budete praktikovat jógu. Zásadou je naučit se poslouchat své tělo během cvičení, protože ono říká, jak máte cvičit ásany.    

 

Objednat předplatné