BLESKOVĚ
Meditace 22. 07. 2023 PDF Tisk

Jóga nidra - aktivní hluboký spánek pro duševní zdraví

Charakteristickým rysem jóga nidry je systematická rotace vědomí v těle, která vznikla z tantrické praxe nyasa (což znamená „umístit“ nebo „vzít mysl do konkrétního bodu, místa“). Nyasa byla praktikována v sedě a  zahrnovalo použití specifických manter, které byly směřovány, prožívány na různých částech těla.

Jóga nidra - aktivní hluboký spánek pro duševní zdraví

Nejprve bylo recitováno jméno části, poté byla vizualizována a mantra byla umístěna tam. "Nyasa" byla prostředkem k zasvěcení  fyzického těla - vnuknutím vyššího vědomí nebo božského vědomí do různých částí během tantrických rituálních praktik.

Když žil svámí Satjananda Sarasvatí v Rišikéši s jeho guru Svámím Šivanandou, dosáhl hlubokého poznání, ze kterého rozvinul techniku jóga nidry. Hlídal školu, kde se mladí chlapci učili Védam.Bylo povinností Satjanandy zůstat vzhůru celou noc a hlídat školu, zatímco učitel byl pryč. Ve tři v noci upadal do hlubokého spánku a v šest ráno se probouzel a odcházel do ášrámu. Mezitím chlapci vstali ve čtyři, vykoupali se a zpívali sanskrtské mantry, ovšem on je nikdy neslyšel.

Za nějaký čas chlapci v jeho ášrámu zpívali védské mantry, které si Satjananda uvědomoval, a byl schopen si je zpívat, ač se je nikdy neučil. Měl pocit, že už je někdy slyšel, ale nevěděl kde a kdy. Tato situace mu byla podivná, a tak se zeptal guru chlapců, který seděl opodál, aby mu vysvětlil tuto „záhadu“. Jeho odpověď ho překvapila a současně i změnila život. Když on spal ve škole, tak subtilní (jemně hmotné, příčinné) tělo nespalo, ale bylo silně receptivní ve chvíli, kdy chlapci vstávali, zpívali a recitovali mantry.

Jóga nidra je vědomý stav mezi spánkem a bděním. Moderní psychologie tento stav nazývá hypnotický stav. Mysl je ve výjimečném postavení a schopnosti přijímat. Všechno se v tuto chvílu učí rychle. Mysl se dá směřovat k čemukoliv a to v ní zůstává a klíčí. Praxe jóga nidry umožňuje vnímat a přijímat intuice z podvědomí. V této fázi vědomí se rozvíjí poetika a umění, inspirace a možnosti všeho druhu. Intuice rozvinutá v jóga nidře je zdrojem pro pochopení situací a hledání odpovědí na otázky, které člověk má v bdělém stavu. Dojde k projevení pravdy, která umožní žít smysluplný a klidný život v jakémkoli prostředí. To bychom mohli nazvat jako otevření„ třetího oka“, díky kterému se ve vědomí otevírají přesahující informace lidské bytosti jako individuality. Jde o sounáležitost jedince s celým vesmírem a s plným uvědomováním si toho v každou situaci. Jedná se o mysl ve své pravé podstatě, kdy nemá žádná omezení a vymezení.

Fáze jóga nidry

 1. Příprava
 2. Sankalpa
 3. Rotace pozornosti
 4. Vědomí dechu
 5. Práce s emocemi
 6. Vizualizace
 7. Sankalpa
 8. Sdílení

Napětí a stres
Jeden z nějvětších problémů současného světa je napětí. Napětí je zdrojem většiny světových problémů jako jsou války, hlad, drogy a na úrovni individuální se většinou jedná o zravotní problémy jako vysoký krevní tlak, diabetes, kardiovaskulární a trávící problémy, astma včetně rakoviny mohou pramenit z napětí. Napětí omezuje jak fyzické tělo, tak emocionální i mentální tělo. Když bychom byli schopni vést vše směrem k harmonii, můžeme kontrolovat emoce, vztek i vášeň. Tím dojde ke kontrole zdravotních problémů i problémů světových. 

Ve svém životě člověk kumuluje přirozeným způsobem napětí. Hodně pracuje, nebo nepracuje, hodně přemýšlí, nebo nepřemýšlí, hodně spí, nebo málo spí, dodržuje diety, nebo nedodržuje a tím dochází ke kumulaci napětí. Když mysl je v napětí, žaludek bude také v napětí. A když žaludek je v napětí, bude v napětí i kardiovaskulární systém. Jedná se o kruh akcí, ve kterém se neustále pohybujeme a dojte-li k tomuto uvědomění, můžeme vědomě z něho vystoupit s pravidelnou praxí jóga nidry. Další vnitřní napětí spočívá v kolektivní psychologii, která se projevuje v nespokojenosti rodinného života, chaosu ve společnosti, celkové agresivitě a válkami mezi národy, náboženstvími a komunitami. 

Existují 3 typy napětí:

 • fyzické napětí naruší nervový a endokrinní systém a vnitřní tělo a jeho procesy jsou tímto pozměněny směrem k disharmonii
 • emocionální napětí vzniká z rozlišování dualit: láska – nenávist, zisk – ztráta, úspěch – neúspěch, štěstí – neštěstí. V současné době člověk velice těžce vyjadřuje emoce a nebo se nachází ve stavu (společenském), kdy jeho emoce jsou podřízeny způsobu chování. Nemůže tedy vyjadřovat své emoce volně a spontánně. Tím se dostává do vnitřního emocionálního komfliktu a napětí uvnitř vzrůstá.
 • mentální napětí je výsledkem mentální aktivity, kdy mysl je vířivkou fantazie, zmatků a nejrůznějších výkyvů. Skrz celý náš život dochází k usazování zkušeností v naší vědomé a podvědomé mysli, kde se tímto kumuluje určitá hladina napětí. Po nějakém čase dojde k explozi a projevu. 

Při jóga nidře dochází k vědomému pročištění z hloubky podvědomé mysli, které se jóga nidra dotýká. Mnoho lidí si myslí, že relaxace je spánek a odpočinek na gauči. To však není kvalitní relaxace, kterou je jóga nidra. Odpočinek a relaxace jsou dvě rozlišná slova. Odpočinek je nabrání sil skrz zavřené oči, kdy spíme. Relaxace (hluboká) je stav mezi spánkem a bdělým stavem, kdy dochází k pronikání do podvědomé a nevědomé myslí a jejímu pročištění od napětí. Pokud prožíváte (nemusíte si být vědomi) napětí fyzické, emocionální a mentální, není možné dojít ke kvalitní hluboké relaxaci, ve které jste schopni zasáhnout čistou podstatu bytí. V tomto stavu se dotýkáte zvyků a samsár, které očišťujete. Často lidi o svém napětí nevědí. Podívejte se někdy okolo sebe, jak mnoho lidi poklépává nohou, má nejrůznější tiky, kouše si nechty a nebo poťukává nevědomě prstem ruky o stůl. Většinou si tito lidé nejsou v danou chvíli vědomi tohoto stavu a to je právě jeden z projevů vnitřního napětí. Jóga nidra je technikou psychického odpočinku a regenerace na základě rotace mysli po těle, emocích a objektech. 

Jóga nidra znamená spánek s vědomou pozorností. Je to stav mysli mezi bděním a sněním. Když praktikujte jóga nidru otevíráte hloubku vaší mysli. V tuto chvíli vaše myslící mysl pracuje, ale když jste schopni relaxovat, podvědomí a nevědomí mysli se otevírá. Jóga nidrou dokážete změnit přirozenou mysl, ovlivníte nemoce a otevřete hloubku své tvořivosti. Podvědomá a nevědomá oblast mysli je velice silnou složkou bytí každého člověka. Mnohým lidem je celý jejich život schována, ale začnete-li praktikovat jógu a jóga nidru, dostáváte se do hloubky sebe sama a otevíráte zákoutí, které je třeba otevřít, aby napětí zmizelo a umožnili jste si tak procitnout ke své hloubce. Trénujete svou podvědomou mysl a vaše vědomá mysl a intelekt ji následují.

Použítá literatura
Yoga Nidra, Satjananda Sarasvatí, YTT Rishikesh 

TIP redakce!

Naučte se, pochopte jóga nidru a především prožijte JÓGA NIDRU. 

Chcete-li se o jóga nidře dozvědět více, přihlaste se na základní workshop - didaktika a psychologie: 26.1.2024 s Václavem Krejčíkem. 

TIP redakce
Poslechněte si nejnovější díl podcastu Jóga Dnes ON AIR, v němž vás Václav Krejčík provede praxí JÓGA NIDRY! Najdete nás na Google PodcastSpotify a Apple Podcast. Přejeme vám příjemný poslech.

Objednat předplatné