Meditace 13. 05. 2021 PDF Tisk

Jóga nidra

Oblíbenou jógovou technikou zaměřenou na hlubokou relaxaci je tvz. jógový spánek (jóga nidra). Nečekejte odpočinek, který přichází ve spánku, ale hlubokou relaxaci, která uvolňuje a dobíjí baterky více, než "pouhý" spánek!

Jóga nidra

Když žil svámí Satjananda Sarasvatí v Rišikéši s jeho guru Svámím Šivanandou, dosáhl hlubokého poznání, ze kterého rozvinul techniku jóga nidry. Hlídal školu, kde se mladí chlapci učili Védam.Bylo povinností Satjanandy zůstat vzhůru celou noc a hlídat školu, zatímco učitel byl pryč. Ve tři v noci upadal do hlubokého spánku a v šest ráno se probouzel a odcházel do ášrámu. Mezitím chlapci vstali ve čtyři, vykoupali se a zpívali sanskrtské mantry, ovšem on je nikdy neslyšel.

Za nějaký čas chlapci v jeho ášrámu zpívali védské mantry, které si Satjananda uvědomoval, a byl schopen si je zpívat, ač se je nikdy neučil. Měl pocit, že už je někdy slyšel, ale nevěděl kde a kdy. Tato situace mu byla podivná, a tak se zeptal guru chlapců, který seděl opodál, aby mu vysvětlil tuto „záhadu“. Jeho odpověď ho překvapila a současně i změnila život. Když on spal ve škole, tak subtilní (jemně hmotné, příčinné) tělo nespalo, ale bylo silně receptivní ve chvíli, kdy chlapci vstávali, zpívali a recitovali mantry.

Jóga nidra je vědomý stav mezi spánkem a bděním. Moderní psychologie tento stav nazývá hypnotický stav. Mysl je ve výjimečném postavení a schopnosti přijímat. Všechno se v tuto chvílu učí rychle. Mysl se dá směřovat k čemukoliv a to v ní zůstává a klíčí. Praxe jóga nidry umožňuje vnímat a přijímat intuice z podvědomí. V této fázi vědomí se rozvíjí poetika a umění, inspirace a možnosti všeho druhu. Intuice rozvinutá v jóga nidře je zdrojem pro pochopení situací a hledání odpovědí na otázky, které člověk má v bdělém stavu. Dojde k projevení pravdy, která umožní žít smysluplný a klidný život v jakémkoli prostředí. To bychom mohli nazvat jako otevření„ třetího oka“, díky kterému se ve vědomí otevírají přesahující informace lidské bytosti jako individuality. Jde o sounáležitost jedince s celým vesmírem a s plným uvědomováním si toho v každou situaci. Jedná se o mysl ve své pravé podstatě, kdy nemá žádná omezení a vymezení.

Napětí a stres
Jeden z nějvětších problémů současného světa je napětí. Napětí je zdrojem většiny světových problémů jako jsou války, hlad, drogy a na úrovni individuální se většinou jedná o zravotní problémy jako vysoký krevní tlak, diabetes, kardiovaskulární a trávící problémy, astma včetně rakoviny mohou pramenit z napětí. Napětí omezuje jak fyzické tělo, tak emocionální i mentální tělo. Když bychom byli schopni vést vše směrem k harmonii, můžeme kontrolovat emoce, vztek i vášeň. Tím dojde ke kontrole zdravotních problémů i problémů světových. 

Ve svém životě člověk kumuluje přirozeným způsobem napětí. Hodně pracuje, nebo nepracuje, hodně přemýšlí, nebo nepřemýšlí, hodně spí, nebo málo spí, dodržuje diety, nebo nedodržuje a tím dochází ke kumulaci napětí. Když mysl je v napětí, žaludek bude také v napětí. A když žaludek je v napětí, bude v napětí i kardiovaskulární systém. Jedná se o kruh akcí, ve kterém se neustále pohybujeme a dojte-li k tomuto uvědomění, můžeme vědomě z něho vystoupit s pravidelnou praxí jóga nidry. Další vnitřní napětí spočívá v kolektivní psychologii, která se projevuje v nespokojenosti rodinného života, chaosu ve společnosti, celkové agresivitě a válkami mezi národy, náboženstvími a komunitami. 

Existují 3 typy napětí:

  • fyzické napětí naruší nervový a endokrinní systém a vnitřní tělo a jeho procesy jsou tímto pozměněny směrem k disharmonii
  • emocionální napětí vzniká z rozlišování dualit: láska – nenávist, zisk – ztráta, úspěch – neúspěch, štěstí – neštěstí. V současné době člověk velice těžce vyjadřuje emoce a nebo se nachází ve stavu (společenském), kdy jeho emoce jsou podřízeny způsobu chování. Nemůže tedy vyjadřovat své emoce volně a spontánně. Tím se dostává do vnitřního emocionálního komfliktu a napětí uvnitř vzrůstá.
  • mentální napětí je výsledkem mentální aktivity, kdy mysl je vířivkou fantazie, zmatků a nejrůznějších výkyvů. Skrz celý náš život dochází k usazování zkušeností v naší vědomé a podvědomé mysli, kde se tímto kumuluje určitá hladina napětí. Po nějakém čase dojde k explozi a projevu. 

Při jóga nidře dochází k vědomému pročištění z hloubky podvědomé mysli, které se jóga nidra dotýká. Mnoho lidí si myslí, že relaxace je spánek a odpočinek na gauči. To však není kvalitní relaxace, kterou je jóga nidra. Odpočinek a relaxace jsou dvě rozlišná slova. Odpočinek je nabrání sil skrz zavřené oči, kdy spíme. Relaxace (hluboká) je stav mezi spánkem a bdělým stavem, kdy dochází k pronikání do podvědomé a nevědomé myslí a jejímu pročištění od napětí. Pokud prožíváte (nemusíte si být vědomi) napětí fyzické, emocionální a mentální, není možné dojít ke kvalitní hluboké relaxaci, ve které jste schopni zasáhnout čistou podstatu bytí. V tomto stavu se dotýkáte zvyků a samsár, které očišťujete. Často lidi o svém napětí nevědí. Podívejte se někdy okolo sebe, jak mnoho lidi poklépává nohou, má nejrůznější tiky, kouše si nechty a nebo poťukává nevědomě prstem ruky o stůl. Většinou si tito lidé nejsou v danou chvíli vědomi tohoto stavu a to je právě jeden z projevů vnitřního napětí. Jóga nidra je technikou psychického odpočinku a regenerace na základě rotace mysli po těle, emocích a objektech. 

Jóga nidra znamená spánek s vědomou pozorností. Je to stav mysli mezi bděním a sněním. Když praktikujte jóga nidru otevíráte hloubku vaší mysli. V tuto chvíli vaše myslící mysl pracuje, ale když jste schopni relaxovat, podvědomí a nevědomí mysli se otevírá. Jóga nidrou dokážete změnit přirozenou mysl, ovlivníte nemoce a otevřete hloubku své tvořivosti. Podvědomá a nevědomá oblast mysli je velice silnou složkou bytí každého člověka. Mnohým lidem je celý jejich život schována, ale začnete-li praktikovat jógu a jóga nidru, dostáváte se do hloubky sebe sama a otevíráte zákoutí, které je třeba otevřít, aby napětí zmizelo a umožnili jste si tak procitnout ke své hloubce. Trénujete svou podvědomou mysl a vaše vědomá mysl a intelekt ji následují.

Literatura
Yoga Nidra, Satjananda Sarasvatí, YTT Rishikesh 

TIP
Poslechněte si nejnovější díl podcastu Jóga Dnes ON AIR, v němž vás Václav Krejčík provede praxí JÓGA NIDRY! Najdete nás na Google PodcastSpotify a Apple Podcast. Přejeme vám příjemný poslech.

Objednat předplatné