Jóga a poradenství - náplň nové vzdělávací akademie akreditované MŠMT.

12. 12. 2010


Body Mind Spirit Academy (BMSA) „Vaše vzdělávací centrum akreditované MŠMT“   Umění předávat informace přirozeným a motivačním způsobem je základní dovedností pro všechny instrukto...

Body Mind Spirit Academy (BMSA)

Vaše vzdělávací centrum akreditované MŠMT

Umění předávat informace přirozeným a motivačním způsobem je základní dovedností pro všechny instruktory, cvičitele a poradce. Umět zacházet se znalostmi a praktickými dovednostmi vkontextu zdravého životního stylu scílem předcházet civilizačním nemocem je sekundárním znakem všech absolventů vzdělávacích programů BMSA.

Body Mind Spirit Academy je tím pravým místem, kde naleznete světové trendy voblasti dalšího vzdělávání. Všechno na světě je neustále podrobováno změně, a proto i všechny vzdělávací programy BMSA reflektují poslední výzkumy. Vzdělávací programy jsou inspirované „kultem fyzického a mentálního zdraví“ zpohledu východních filozofií a pohybových systémů spřihlédnutím na geografické umístění a s respektováním zdravého pohybu a výživy pro všechny generace.

Naučit nové instruktory powerjógy a hathajógy, poradce zdravého životního stylu a cvičitele seniorů umění učit je cílem odborného teamu BMSA. Na základě odborných teoretických znalostí, praktických dovedností a vlastních zkušeností rozvíjí pedagogicky, metodicky a efektivně jednotlivé vzdělávací programy všichni odborní lektoři svým osobitým přístupem.

Body Mind Spirit Academy nabízí tyto akreditované vzdělávací programy:

· Instruktor powerjógy (150 hodin)

· Instruktor hathajógy (150 hodin)

· Poradce zdravého životního stylu (200 hodin)

· Cvičitel seniorů - Instruktor pro zdravé a aktivní stárnutí (150 hodin)

V rámci rozšiřujícího vzdělávání BMSA nabízí množství nadstavbových workshopů a seminářů, které rozvíjejí základní programy a vzdělání.

Od ledna 2011 nacházíte všechny informace na nových stránkách akademie – www.bmsa.cz. BMSA nahrazuje Power Yoga Akademii z důvodu rozšíření vzdělávacích programů, které ne všechny mají základ vjóze. Proto nový název, logo i webové stránky. Akademie navazuje tedy na 10letou historii vzdělávacího zařízení Power Yoga Akademie a bude aktivně rozvíjet všechny vzdělávací programy a doplňovat je o nové.

Odborný team lektorů jednotlivých vzdělávacích programů využívá vlastní moderní učebny, didaktické pomůcky a spolupracuje kromě vlastního lektorského teamu i svynikajícími externisty, jako je například Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., MUDr. Jan Hnízdil a další.

www.poweryoga.cz


Jóga Dnes Konference
Mala Collective
Energy Studio jd
JógaMarket