Feng shuej - prostor v nás a okolo nás

20. 07. 2010


Jaká je víra, takové jsou názory.Jaké jsou názory, taková je cesta.Jaká je cesta, takové jsou cíle.   Ve vesmíru působí tři říše - říše nebes, země a lidí. V dnešním čtení se dozvíte, jaké fak...
Jaká je víra, takové jsou názory.Jaké jsou názory, taková je cesta.Jaká je cesta, takové jsou cíle.

Ve vesmíru působí tři říše - říše nebes, země a lidí. V dnešním čtení se dozvíte, jaké faktory ovlivňují naše osudy (karmu). Pět faktorů, které přispívají k životnímu štěstí: - Předurčení (osud)

Historická doba, země, kam jste se narodili, typ rodiny a její socioekonomický status - to je kombinace prvků, které vás od samého počátku předurčují pro jistou životní dráhu. Předurčení, či osud utváří životní úděl člověka ze 70 procent. Obecně působí tři typy předurčení: dobré, přiměřené a špatné. Tradičně člověk uvázne v tom, které dostal do vínku při narození. Nejlepší, co můžete udělat, je snažit se vylepšit svou základní situaci pomocí čtyř následujících faktorů.

- Štěstí

Podle teorie pěti faktorů není štěstí ani vhodná příležitost, ani náhodná shoda okolností, která spadne z čistého nebe. Štěstí je poznatelný, a nikoliv mystický vzorec vlivů na cestě životem. Někteří lidé se zdají mít tuto cestu šťastnější než ostatní. Je-li osudem čas, místo, směr a rychlost, s níž vyrazíte při narození na cestu, je vaše štěstí tím vzorcem událostí, který na vás působí, když po své cestě uháníte.

- Feng shuej

Třetím faktorem působícím na kvalitu života je vaše umístění (pozice) na zemi. To, jak se situujete v životě, na vás působí tak silně, že tomu starověcí věštci přidělovali třetí místo na žebříčku života! Zde je pointa: máte-li špatné předurčení i štěstí, můžete zlepšit stav věcí správným aplikováním feng shuej ve svém životě i prostředí. Ve skutečnosti lze praktikováním dobrého feng shuej překonat i velkou nepřízeň osudu a štěstěny podstatně snáze než kteroukoliv jinou ze známých metod (vedle výhry v loterii).

- Charitativní činy

Pozitivní činy, které vykonáte – především ve službě ostatním – jsou dalším faktorem, který na kvalitu vašeho života působí. Konáním dobrých skutků bez očekávání odměny nebo uznání se vaše skutky stávají pro vás i ostatní ještě prospěšnějšími.

- Sebezdokonalování

Více než na nějaký kurz zdokonalování odkazuje tento termín na kultivaci charakteru a morální síly. Takové zušlechťování sama sebe je pozvánkou pro dobré lidi, události i všeobecné blaho, aby vstoupili do vašeho života.

Jak vidíte, osvojit si principy dávného umění feng shuej, není vůbec špatné. A začít se dá kdykoliv. Již myšlenky, emoce a pocity, tzv. neviditelná část léčby, je váš záměr, který tvoří 70 – 80 % účinnosti feng shuej.

Z předchozích dílů našeho seriálu (určení pa-kua v prostoru dle vchodu)již víte, že hlavním zdrojem energie jsou hlavní vchodové dveře, protože jsou místem, kudy lidé vstupují. Každý dům či byt má pouze jeden vchod, který se v jazyce feng shuej nazývá ústa čchi. Vchodové dveře jsou prvním a nejhlavnějším ze tří pilířů života. Druhým pilířem života je manželská postel, která má přímý vliv na odpočinek, vztahy, zdraví a v neposlední řadě i finanční úspěchy. Posledním, třetím pilířem je sporák, který vytváří zdraví a prosperitu.

Vchodové dveře – ústa čchi

Přední dveře slouží jako ústa domu. Podobně jako tělesná ústa přijímají i ústa domu potravu, která vyživuje dům – čchi neboli energii. Zdraví domu a štěstí jeho obyvatel začíná u předních dveří a vchodu. Váš vchod by měl být vstřícný, vítající, atraktivní a pozitivně vyzařovat i vypadat. Po odstranění bloků vašeho vchodu a aktivaci jeho čchi možná budete pozorovat, že vám do života proudí více energie, rozpouštějí se překážky a příležitosti klepou na dveře. Ponurý, temný, zabarikádovaný nebo obtížně přístupný vchod má nenápadný, ale hluboký negativní účinek na váš život – úbytek příležitostí, zúžení toku financí, obtíže se získáváním důležitých kontaktů a další. Je samozřejmé, že doplňková energie přichází i ostatními dveřmi a okny, a některé přírodní energie také zdmi, podlahami a střechou. Ale hlavním zdrojem energie v domě jsou ústa čchi, vaše čelní dveře. Jsou-li fyzicky nebo energeticky zablokovány, dům obrazně řečeno hladoví nebo se dusí, což vytváří problémy v životě.

Ideál vchodových dveří stojí na třech klíčových principech:

- Kvalitní světlo. Vchodové dveře by měly být dobře osvětleny, bez jakýchkoliv stínů a temnoty. Dobré světlo u vchodu je dobrou energetickou zásadou pro dveře i dům.

- Jasno a čisto. V ideálním případě by vchodové dveře měly vytvářet příjemné, šťastné pocity a postoje. Také by měly být beze všech zábran a překážek jak pro proudění čchi, tak pro příchozí lidi.

- Vyvážení vzhledem k domu, tzn., že by neměly být vzhledem k čelní stěně domu ani příliš velké, ani příliš malé.

Určitě je důležité si všímat, zda dveře nevržou - „vrzající dveře lákají hladové duchy“. A pokud ano, tak je určitě namažte! Ideální dveře jsou pevné a bez oken. Není-li tomu tak, pokuste se udělat do okna pevnou výplň ze dřeva či zakrýt okno kusem látky, roletou nebo závěsem. Čelní dveře, které se samy zavírají, brání penězům i lidem k vám vstoupit. Naopak dveře, které se otvírají, umožňují z domu unikat energii a přitahují dovnitř nevítané lidi. Dveře, které nezapadají přesně do rámu nebo se viklají na pantech, vytváří chaos, psychické bloky a agresi. Problémy, které vytvářejí skryté životní bloky, kvůli nimž člověk obtížně dokončuje rozdělané věci a udržuje ty, které jsou už hotové, mohou způsobit nedovírající se dveře, anebo když západka dře o osazení zámku. Také rozbité nebo nepoužívané zámky či uvolněná klika mohou způsobit problémy symbolizující chybějící vitalitu a životní energii nebo lpění na starých a zbytečných věcech v životě. Drhnoucí dveře blokují nebo omezují vaše příjmy nebo svobodu. Ideální dveře se otevírají alespoň na 90 stupňů bez zadrhnutí.

Rozpadající se dveře symbolizují rozpad života.

Barva štěstí pro čelní dveře

- Jasně červená má domu a jeho obyvatelům propůjčit sílu, ochranu, štěstí a pocit majestátu.

- Zelená symbolizuje život, zdraví a peníze.

- Černá je taktéž vhodná, a když jsou dveře umístěny ve středu čelní stěny, která reprezentuje kariéru, tak černá symbolizuje vodu (peníze).

Dbejte také na to, abyste zamezili negativním účinkům, které mohou způsobovat:

- Kuchyň se vstupem z hlavního vchodu představuje přímou cestu ke zdravotním problémům včetně zažívacích obtíží, trpět mohou také finance.

- Když je ložnice zádveřím můžete pozorovat lenost, permanentní únavu a nechuť do práce.

- Pohled od vstupu na koupelnu může psychicky, fyziologicky i finančně vyčerpávat. A ještě větší riziko je, když je při vstupu vidět na záchod.

Pozitivní věci při vstupu, jako pohled na knihy, stimuluje k vynikajícím studijním výsledkům a rozvoji inteligence. Přínosné jsou také pozitivní obrazy (výjevy z přírody nebo s vodou), malby a fotografie s uklidňujícími a povznášejícími motivy. Doplňkovými pozitivními objekty prvního dojmu jsou i květiny, rostliny a akvária.

autor: Ing. Marie Šárka Fišerová

mariesarka@post.cz


Jóga Dnes Konference
Mala Collective
Energy Studio jd
JógaMarket