Bezlepková dieta s VZP výhodněji!

31. 08. 2011


Pacienti, kteří si vyslechli z úst lékaře diagnózu celiakie, vědí, jak je složité a mnohdy i drahé dodržovat dietu, která k tomuto onemocnění neodmyslitelně patří. Všeobecná zdravotní pojišťovna ...
Pacienti, kteří si vyslechli z úst lékaře diagnózu celiakie, vědí, jak je složité a mnohdy i drahé dodržovat dietu, která k tomuto onemocnění neodmyslitelně patří. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí těm, kteří musí bezlepkovou dietu dodržovat, nový program. Díky němu získají až 3 600 korun ročně na nákup potravin bez lepku.   Pojištěnci VZP s diagnózou celiakie se mohou v letošním roce zapojit do nového programu VZP s názvem Bezlepková dieta. Program je určen dětem a mladistvým ve věku do 19 let včetně. V rámci tohoto programu získají příspěvek na nákup potravin bez lepku, který může být až 3 600 korun za rok.   Nárok na příspěvek má ten, kdo předloží lékařské potvrzení o tom, že celiakií skutečně trpí. Účtenky o nákupu potravin s označením bezlepková potravina či potravina bez lepku je potřeba pečlivě uschovat a předložit vždy za uplynulé čtvrtletí na pobočce VZP. Ta pak následně proplatí nákup až do výše 900 Kč za jedno čtvrtletí (ročně tedy 3 600 Kč).   Postup je jednoduchý: účtenky za období leden – březen 2011 lze předložit VZP v průběhu měsíce dubna. Další žádosti budou přijímány v červenci (za duben, květen, červen) a v říjnu (za červenec, srpen, září), v lednu 2012 (do 10. ledna) za poslední tři měsíce roku 2011. Předložené doklady o nákupu se mohou vždy v příslušném čtvrtletí sčítat, ale pozor - nevyzvednutá částka za příslušné čtvrtletí propadá. Pojištěnec, který chce příspěvek čerpat,  i jeho zákonný zástupce (v případě nezletilosti) musejí být k datu podání žádosti pojištěni  u VZP.   Více informací o výhodách a finančních příspěvcích poskytovaných klientům VZP najdete na www.vzp.cz/vyhody.

Jóga Dnes Konference
Mala Collective
Energy Studio jd
JógaMarket