BLESKOVĚ

Rytmus a vlny, v těle a emocích

07. 01. 2023  12:00 - 16:00
Náměstí Jiřího z Poděbrad 1658, Praha 3


Pořádá: yinyangyogovna.cz
Kontaktní osoba: Dáša Vaďurová
Telefon: 605444881
E-mail: yinyangyogovna@gmail.com
Místo konání: Náměstí Jiřího z Poděbrad 1658, Praha 3

Další informace: https://yinyangyogovna.cz/workshopy-a-seminare/

Rytmus a vlny, v těle a emocích

 

 

 

 

 

Znáš rytmus svého těla? Jak vypadá vlna Tvé emoce v nohách? Jak snadné je pro Tebe zachytit tlukot svého srdce? Umíš vědomě vnímat svůj uvolněný dech a pozorovat kam až Tě zavede? Dovedeš zmapovat napětí ve svém těle a pracovat s ním?

 

                   V pěti segmentech těla - hlava, hrudník a krk, pánev, záda, nohy

                   V pěti sobotních odpoledních

                   Ve struktuře i impulsech

                   Při cvičeních v párech, ve skupině či individuálně

 

Propojíme se s vlastním prožíváním přes tělo, můžeme zažít úlevu, vhled či zcela nový pocit v rovině fyzické i emoční.

 

Seminář nabízí bezpečný  a  laskavý  prostor  pro  všechny, kdo chtějí zjistit, co nabízí bodyterapie a terapeutická jóga a získat nový pohled a inspiraci do svého života, rádi pracu- jí v prožitkové rovině nebo potřebují pouze ulevit od nahro- maděného stresu a touží stát se sebe-vědomější.

 

Zažijeme  biodynamický  tanec,  verbální  i  neverbální  techniky inspirované biodynamickou bodypsychoterapií a dalších na tělo zaměřených směrů. Dotkneme se práce s vybranými segmenty těla (nohy, pánev, bránice, krk,aj.) a témat s nimi spojenými, včetně toho, co za klíčové téma se objevuje právě vám.

 

 

 

 

Přijměte pozvání a přijďte se naladit na sebe skrze svůj rytmus a vlny. Můžete pak nejen lépe plout a zdolávat divokou řeku svého života, ale i porozumět svým stojatým či kalným vodám na své cestě.

 

Termíny: 12.listopadu 2022, 10.prosince 2022, 7.ledna 2023, 4.února 2023 a 25. února 2023

Soboty vždy 12-16hod

 

Místo: Yoga and Art, Náměstí Jiřího z Poděbrad 1658, Praha 3

 

Cena: 5000,-/5 setkání, 1500,-/jednotlivě

 

ihlášení: yinyangyogovna@gmail.com

 

Lektorky:

 

Dáša Vaďurová – Instruktorka jógy a meditace, jógová terapeutka – Dáša chápe jógu a také starodávné introspektivní tech- niky jako prostředek sebepoznání, dokonalé zrcadlo, bezpečný přístav ve vibrujícím oceánu vnitřního i vnějšího světa, psy- cho-spirituální systém. Představí Vám, jak smysluplně a prakticky propojit práci s tělem a meditaci. Jak nahlédnout do nitra,

pozorovat, dovolit si prožívat, unést emoce, uzdravovat tělo a sebe. Více o Dáši na:   ww w.y in y an gy o govn a. cz

 

RNDr.Martina Hůlková,PhD – molekulární bioložka a biodynamická bodypsychoterapeutka, také žena ve výcviku mateř- ských vědomých přístupů, kde hlavními školiteli jsou její děti. Autorka projektu Den Naděje www.dennadeje.cz , věnovaný rodičům po ztrátě dítěte. Provází své klienty na cestě růstu a sebepoznání, která ne vždy vede komfortní zónou. Pracuje biodynamicky, což pro ni znamená, že se s klienty dívá na to, co chybí nebo co je nedokončeno a brání tedy dalšímu postu- pu, posunu či úlevě.