Instruktor jógy 150 hodin - Slovensko

07. 03. 2020 - 14. 06. 2020
Piešťany, SK


Pořádá: Power Yoga Akademie
E-mail: powerjogask@gmail.com
Místo konání: Piešťany, SK

Další informace: https://www.poweryoga.cz/zakladni-kurz/instruktor-jogy-slovensko/

Inštruktor jogy, základný vzdelávací program, naučí všetkých záujemcov o toto štúdium základom jogy.  Obsah výučby poskytuje základy  filozofie a Pataňdžaliho systému jogy, princípy zdravého pohybu, prax pozícii, pránajámy a relaxačné a koncentračné metódy. Študenti sa naučia praktické aj teoretické zručnosti a skúsenosti k vytvoreniu lekcie jogy s prihliadnutím ku klientovi a jeho individuálnym potrebám. Obsahová náplň preto zahŕňa  metodiky powerjogy - dynamického prístupu,  aj metodiky  hathajogy - jemného prístup. Súčasťou obsahovej náplne sú  očistné techniky, krije, mudry, bandhy, základy ajurvédy, ktoré tvoria celostný prístup jogy.

Inštruktor jogy len inšpiruje svojich klientov na ich ceste sebarozvoja. Nediktuje, čo majú robiť, ale ponúka možnosti, aby si každý vybral, to čo je pre neho vyhovujúce. V rámci Pataňdžaliho systému osemstupňovej jogy, ktorý sa prejavuje v celom systéme vzdelávania inštruktorov jogy aj v jogovej praxi je základnou zásadou nenásilnosť ahinsa k sebe samému aj k ostatým. Tieto zásady sú uplatňované aj pri výučbe jogy.

Cieľom vzdelávacieho programu Inštruktor jogy je výchova inštruktorov na základe odborných znalostí z oblasti anatómie, fyziológie, prvej pomoci, psychológie a pedagogiky zo zameraním na vedenie  lekcie jogy pre širokú verejnosť. Využitím základov jogy, riadeného vedomého dýchania a vedomého pohybu  prispievame k harmonickému rozvoju osobnosti - tela, mysle a duše. Zdravý jogový pohyb prispieva k harmonizácii ľudského tela svojim holistickým prístupom,  ktorý joga ako systém ponúka.

 

Zdroj fotky: shutterstock