Meditace na mystický sňatek

18. 09. 2013

Naše mysl je tichá a nehybná. Tělo dýchá zhluboka a plynule.  Přeneseme pozornost do našeho nitra a nejprve se napojíme na kvalitu energie naší vnitřní ženy – animy (nezáleží na tom, v jakém pohl...

Naše mysl je tichá a nehybná. Tělo dýchá zhluboka a plynule.  Přeneseme pozornost do našeho nitra a nejprve se napojíme na kvalitu energie naší vnitřní ženy – animy (nezáleží na tom, v jakém pohlaví si zrovna své zrození prožíváme).  Naše anima, vládne mocnými archetypy MATKY, AMAZONKY, HETÉRY, PRINCEZNY a KNĚŽKY. Všechny spolu tvoří krásnou a ucelenou část naší duševní entity, která nás vede naším životem. Každá událost si vyžádá sílu určitého archetypu. Ten, pokud je rozvinut, pak dokáže i velmi obtížné životní situace zvládnout. 
Stejnou roli v lidské psýché zaujímá i vnitřní muž – animus, a to opět bez rozdílu pohlaví. Všichni v sobě máme zastoupeny obě polarity. Mocnými archetypálními silami vnitřního muže dosahujeme rovnováhy. Archetypy anima jsou OTEC, BOJOVNÍK, MILENEC, PUER a MUDRC.
K tomu, aby byla naše duše v rovnováze, je třeba dospět k uvědomění, rozvinutí a smíření obou polarit, neboť vnitřní nerovnováha se projeví jako vnější konflikt. 
Nyní si představíme obě části, Animu a Anima, kteří bok po boku jdou k oltáři. Spolu tvoří krásný harmonický pár a jejich vzájemná láska září Světlem Vesmíru. Prošli zasvěcením a prozřeli. Jejich spojení je navždy napojí na nekonečný Zdroj vesmírné Lásky.
Dospěli k uzavření mystického sňatku, a tím k nalezení posvátné Brány Středu. Ve spojení již nedochází k boji o moc. Naše psýcha je zharmonizována a nevytváří vnější konflikt. Prolnuli jeden v druhém, aby vytvořili nekonečnou JEDNOTU VŠEHO, CO JEST. Tento vnitřní proces je nejčastějším tématem pohádek. Je však třeba zdůraznit, že mystický sňatek a nekonečná láska je kvalitou vnitřní, spojením naší animy a anima, jakožto principů celku. Mysl je tichá a nehybná, tělo dýchá plynule a pomalu.     
Markéta Sulánská  www.sulanska.cz


Jóga Dnes Konference
Mala Collective
Energy Studio jd
JógaMarket