Filosofie jógy

Bhaktijóga

Bhaktijóga

První ze Čtyř cest jógy, které vám postupně představíme je Bhaktijóga.

celý článek
Jak hledat v životě filosofii jógy?

Jak hledat v životě filosofii jógy?

Jóga. Filosofie. Dvě slova – dva pojmy, které jsou spolu nedílně spjaty. Jógový systém je filosofií prodchnut v celé své podstatě. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč právě jóga si všude po světě nachází stále více příznivců? Jistě to nebude pouze kvůli příznivým účinků, které její praktikování zanechává na těle. Jóga totiž skrývá něco mnohem hlubšího.

celý článek
Paruša a Prakrti

Paruša a Prakrti

Pochopení sánkhji a vztahu puruši a prakrti nám dává předpoklady pro pochopení jógy, neboť právě na ní navazuje jóga svou praxí.

celý článek
Filosofie SÁNKHJI jako jeden z pramenů jógy

Filosofie SÁNKHJI jako jeden z pramenů jógy

Filosofickým základem nauky sánkhji je radikální dualismus. To znamená, že sánkhja postuluje existenci dvou odlišných skutečností. První je čiré vědomí, duše, v sanskrtu puruša. Druhou složkou je látka, jakási primární materie, prahmota, pralátka, prapříroda, v sanskrtu prakrti.

celý článek
O významu čtyř brahmavihar v józe

O významu čtyř brahmavihar v józe

„Pokud se nám podaří chovat přátelské a milující pocity vůči všem lidem, mít soucit s těmi, kteří jsou nešťastní, radovat se spolu s těmi, kteří dělají něco cenného, a neztratit rovnováhu vzdor chybám ostatních, přijde do naší mysli klid,“ popisuje Pataňdžali v Sutře 1.33 čtyři vnitřní postoje, které nám pomáhají vytvořit a posílit pocit lásky a propojení.

celý článek
Kléše 5 (abhinivéša - lpění k životu, strach ze smrti)

Kléše 5 (abhinivéša - lpění k životu, strach ze smrti)

Poslední z pěti kléší je velmi mocná. Hlásí se však zejména ve vypjatých situacích nebo při pocitech oslabení. Stejně jako toužíme žít, bojíme se zemřít. Strach ze smrti je nám dán, aby nás vedl k ochraně života.

celý článek
Kléše 4 (asmita - egoismus)

Kléše 4 (asmita - egoismus)

Vytváříme si obraz o sobě samých a v nejistotě hledáme své hranice. Chybně je však ztotožňujeme s fyzickým tělem, popřípadě myšlenkami (intelektem) nebo pocity (smyslovostí).

celý článek
Kléše 3 (dvéša - nechuť)

Kléše 3 (dvéša - nechuť)

Dvéša je opakem žádostivosti nebo touhy. Nutí nás vyhýbat se tomu, co je nelibé, nepříjemné nebo se nám nehodí. Tedy i námaze, která vede k cíli. Může vést k chorobnému odkládání (tolik diskutované prokrastinaci), vyhýbavému chování nebo tendenci obelhávat (nejen) sebe sama. Způsobuje, že upřednostňujeme krátkodobé cíle před dlouhodobými. Vzbuzuje pocit trápení a utrpení.

celý článek
Kléše 2 (rága -pokušení, závislost)

Kléše 2 (rága -pokušení, závislost)

Obnáší všechny naše závislosti, vystavuje nás neustálému pokušení. Každé takové pokušení je neodolatelné, můžeme mít dokonce dojem, že náš život je o cosi ochuzen, nedostává-li ne nám žádaných podnětů, vztahů nebo věcí.

celý článek
Kléše 1 (avidja - nevědomost)

Kléše 1 (avidja - nevědomost)

První překážkou, která je současně podstatou zbývajících čtyř, je nevědomost nebo také zaslepenost, ignorance. Upozorňuje nás, že neznáme skutečnou podobu bytí a bytostí.

celý článek

Jóga Dnes Konference
Mala Collective
Energy Studio jd
JógaMarket